Slavnosti lužickohorských luk

Publikováno 30.05.2016 10:43 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

V sobotu 28. 5. 2016 jsme jeli na naše oblíbené místo do Horní Světlé na Myslivny, kde tentokrát probíhala akce „Slavnosti lužickohorských luk“. Jeli jsme se záměrem podívat se na vernisáž fotografií a výtvarných děl na téma „Hmyz v Lužických horách“ a na jarmark spojený s touto akcí, ale při vyhlašování zápisu do soutěžních družstev jsme neodolali a přihlásili se i do soutěžního klání.  Kapitánem družstva byla Lída Chalupová a dalšími soutěžícími byli Vlasta Reichertová, Ester Doležalová, Roman Vaněk, Vít Vaněk a Milada Medřická, která spolusoutěžícím vždy dobře poradila. V první soutěži získala Lída s převahou a jako jediná plný počet bodů za kvalitně posečený trávník kosou, ale za rychlost kosení nula bodů a dodala k tomu, že je zvyklá pracovat podle svého tempa, ale zato vždy kvalitně. Kosení trávy si vyzkoušel i nevidomý Roman, kterého ostatní soutěžící srdečně povzbuzovali. Následovaly další úkoly: závod s trakařem – dvojice Lída a Vítek, chytání ryb – Vítek, určování rostlin – Milada a Vlasta, květinová vazba z lučního kvítí – Ester, Vlasta, Milada a třídění semen hrachu, čočky a pohanky – Lída.

Celou soutěž jsme si užívali s veselou náladou a bez ambicí na vítězství. O to více nás potěšilo, že jsme z pěti družstev (a to složených ze studentů a mladých lidí) neskončili poslední, ba ani předposlední, ale na „bedně“ a to na druhém místě a pouze o dva body za prvním družstvem. No prostě paráda!

Byl to krásně prožitý den, během kterého jsme ještě dělali i osvětovou činnost o vodicích psech a životě nevidomých.

Děkujeme zaměstnancům Správy CHKO Lužické hory, že nám umožnili soutěžit a všem soutěžícím za milou atmosféru.


Obrázky