Skauting - 24. 2. 2022

Publikováno 25.02.2022 12:07 Odbočka Blansko


Obrázek

V  poutavé besedě s  přednáškou o vzniku Skautingu v ČSR a jeho etapových vývojích od
roku vzniku 1919 až do současnosti seznámil přítomné oblastní vedoucí Skautu Karel
Šafář. Sama organizace byla v průběhu let několikrát zakázána a to v době Protektorátu ,
obnovena v roce 1945, aby byla později po roce 1948 opět zakázána. K znovu obnovení došlo
v roce 1965 a opětovném zákazu v roce 1970. Definitivně byla opět obnovena činnost v roce
1990 a trvá dodnes.
Přednášející seznámil přítomné se strukturou organizace, rozdělení do věkových skupin,
symbolech jednotlivých skupin od mládeže po dospělé. Děti od 5 let se v Skautě učí různým
dovednostem spojených s přírodou, dále o pomáhání silnějších slabšim. Přechod
z jednotlivých kategorií do vyšších je vždy na základě dovednostních zkoušek a jejich splnění
je symbolizováno nášivkami na stejnokroji.
Stejnokroje se v průběhu let několikrát měnily, ale jen barevně, kdy podoba i střih
stejnokrojů zůstával stejný.
Na závěr byl přednášející dotazován zejména na činnost Skautu v Boskovicích a okolí, na
místa táborů kam jezdí každým rokem mladí Skauti a na perspektivy této organizace do
budoucnosti.


Obrázky