Shrnutí činnosti OO SONS Praha-východ za rok 2023

Publikováno 11.12.2023 14:46 Adéla Musilová


Zpráva o činnosti OO SONS Praha-Východ za rok 2023 

  • Organizace má 78 členů, 14 členů je starší 80. Let

Proběhlé akce

  • Naše aktivity jsou zaměřeny převážně na pořádání poznávacích zájezdů a zájezdu pobytového. Součástí pobytu je pak cvičení-bazén-vycházky do okolí. Zájezdy jednodenní zahrnují orientaci v prostoru a trénování paměti. Finanční částkou 15 000,- Kč nám pomohl Brandýs n/L jinak si vše hradí členové osobně. Není kde, se scházet a proto z velké části využíváme nabídek jiných organizací, kterých je poměrně hodně.
  • Letos jsme navštívili 4x divadlo v Mladé Boleslavi, jsme zváni na akce DPS ve Staré Boleslavi, přednášky v Městském muzeu, taneční odpoledne v kavárně „VČERA“ a zajedeme i do Polska na nákupy.
  • Naše organizace zatím uspořádala 4 jednodenní zájezdy – jeden nás ještě čeká a jeden šestidenní.
  • Pro osvěžení paměti. ROUDNICE ZÁMEK - BUDYNĚ HRAD, NIŽBOR SKLÁRNA – ČERVENÝ ÚJEZD NEJMLADŠÍ HRAD, MARTINICE ZÁMEK A VETEŠNICTVÍ – ZRUČ ZÁMEK, CHOLTICE ZÁMEK – KLADRUBY HŘEBČÍN. Čeká nás Plzeň, Muzeum loutek a Katedrála sv. Bartoloměje.
  • Z Rusavy v penzionu „U RÁZTOKY“, jsme navštívili KROMĚŘÍŽ, STŘÍLKY – LEŠNOU, HOSTÝN, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, HOLEŠOV.
  • Na příští rok 2024 je zamluvený hotel „MALAMUT“ v Nových Hamrech s vnitřním bazénem v termínu 16.6. - 21.6.2024, cena 7 200,- Kč, pobyt + Bus. Naplánováno je 6 zájezdů cena 400,- Kč, ale změna se nedá vyloučit.

Plánované akce

  • Pro rok 2024 rada schválila navýšení členského příspěvku na 200,- Kč, abychom mohli zaplatit alespoň nějaké vstupné, už tak vysoké.

Poděkování závěrem

  • Na závěr děkuji Brandýsu n/L, Toušeni a našim dvěma členkám paní Bartákové a Písaříkové za finanční pomoc.

Doufám, že se v příštím roce sejdeme všichni ve zdraví a snad i někdo přibude.

Hodně zdraví všem

Lidmila Kobosová

Předsedkyně SONS Praha-východ