Shrnutí činnosti OO SONS Karviná za rok 2022

Publikováno 15.12.2022 09:24 Adéla Musilová


Shrnutí činnosti OO SONS Karviná za rok 2022

 • Naše Oblastní odbočka měla v roce 2022 celkem 39 členů a scházeli jsme se v naší klubové místnosti U Svobodáren 1300 v Karviné.
 • Scházeli jsme se dvakrát v měsíci, a to první a druhou středu.
 • První středu jsme měli Oblastní radu a druhou středu jsme měli klubové setkání našich členů.

Činnost odbočky v roce 2022

 • V únoru jsme měli Oblastní shromáždění, kde se volila nová rada a předseda.
 • V březnu byla oslava MDŽ
 • V dubnu jsme si připomněli Velikonoce a navštívili jsme Tyflopomůcky Olomouc
 • V měsíci květnu jsme smažili vaječinu a navštívili jsme zámek v Karviné Fryštátě
 • V měsíci červnu proběhla rekondice v Pozlovicích na hotelu Ogar
 • V měsíci červenec a srpen jsme měli pouze Oblastní radu
 • V září jsme měli mini rekondiční pobyt v Horní Lomné na hotelu Salajka
 • V listopadu jsme měli Oblastní shromáždění s občerstvením
 • V prosinci budeme mít Vánoční klubový den a rozloučení s rokem 2022. Přijdou nám zazpívat děti z Mateřské školky se svojí paní učitelkou
  a svým programem nás naladí na Vánoční atmosféru