Setkání zrakově postižených v Kyjově

Publikováno 26.06.2017 10:28 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V sobotu 17. června jsme se společně vypravili na pozvání tamní oblastní odbočky SONS do Kyjova na tradiční setkání zrakově postižených.

Cesta autobusem, který nás postupně sbíral na své trase, nebyla náročná a k naší dobré náladě přispěly i komické situace způsobené několika cestujícími.

Na autobusovém nádraží v Kyjově na nás čekala průvodkyně, takže jsme se spolehlivě přesunuli k radnici, kde se setkání uskutečnilo.

Letošní ročník navštívili, mimo místní, zrakově postižení z Brna, Opavy, Semil, Bratislavy a ani naše desetičlenná výprava se mezi nimi neztratila.

V zasedací síni nás přivítali vedoucí Oblastní odbočky v Kyjově paní Hana Vrtková, která vzpomněla také naši členku paní Marii Kročilovou, pravidelnou účastnici těchto setkání, která se tentokrát z vážných zdravotních důvodů nemohla zúčastnit, a předsedu odbočky pana Pavla Švorbu. Členové odbočky společně s tamními dobrovolníky napekli a připravili pohoštění, k němu také uvařili dobrou kávu a čaj.

Místostarosta Kyjova pan Antonínem Kuchař nás vstřícně přivítal jménem města a seznámil nás s jeho historií i současností. Připravil nám komentovanou prohlídku budovy radnice s reprezentačním salonkem a obřadní síní, dále připomněl Kyjov jako centrum folklórních tradic a slavností, v neposlední řadě zmínil Kyjovsko jako vinařský kraj.

Dalším bodem v programu setkání byla návštěva s prohlídkou barokního zámku v Miloticích.

Rozděleni do dvou skupin jsme s průvodci vyrazili na prohlídkový okruh zámkem. Pro naši slečnu průvodkyni byla prohlídka zámku se zrakově postiženými novou zkušeností, ale brzy svou nejistotu překonala a snažila se nám vše, co bylo k vidění, slovy co nejvíce přiblížit a popsat. Měli jsme také možností dotýkat se některých exponátů. A tak se stalo, že nás druhá skupina brzy začala dohánět. Její členové nám také obohatili prohlídku pěveckým vystoupením souboru Pastelky za klavírního doprovodu pana předsedy Švorby.

Z Milotic jsme se vrátili zpět do Kyjova na oběd v IP restaurantu u vlakového nádraží. Po dobrém obědě v příjemném prostředí přišel čas poděkovat našim hostitelům za krásně prožitý den a rozloučit se s nimi i dalšími účastníky setkání, jehož smyslem je navazování nových přátelství, spolupráce a sdílení nejrůznějších zkušeností a zážitků. S našimi kolegy s Kyjovské odbočky se těšíme brzy na shledanou a doufáme, že jim jejich pohostinnost budeme moci v budoucnu oplatit.

Jan Kurek


Obrázky