Sešli jsme se na oblastním shromáždění

Publikováno 02.11.2022 13:11 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

SEŠLI JSME SE NA OBLASTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

 

 

V pátek 7. října 2022 v odpoledních hodinách jsme se sešli v G-klubu KD Šumperk, abychom na oblastním shromáždění společně probrali záležitosti týkající se organizace SONS a naší odbočky. Předali jsme si důležité informace ze světa nevidomých a slabozrakých a sdíleli s vámi naše plány do budoucna. První část shromáždění byla věnována dvěma hostům, kteří přijali naše pozvání a přišli se s námi podělit o zajímavé informace z jejich oboru. Jako první se ujala slova paní Marta Mašláňová z Úřadu práce, která povídala o příspěvku na bydlení. Po ní následovala paní Iveta Bittnerová z Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku. Ta se hezky rozpovídala o rozvíjející se spolupráci naší odbočky a jejich knihovny. V další části jsme se zaměřili na následující body programu: probrali jsme sbírku Bílá pastelka, zhodnotili jsme proběhlé akce v posledním období, povídali si o novinkách na pracovišti, podělili jsme se s vámi o plánované akce a přišli jsme s nabídkou časopisů a kalendářů na rok 2023.

Mít přehled o dění v SONS i ve světě je důležité, a proto jsme moc rádi, že jste za námi v hojném počtu dorazili. 

 


Obrázky