Se členy jsme oslavili Den Nevidomých

Publikováno 06.12.2019 09:42 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

SE ČLENY JSME OSLAVILI DEN NEVIDOMÝCh

 

 

 

Oblastní shromáždění členů spojené s oslavou Dne nevidomých se nám opět podařilo zrealizovat v sálu G-klubu KD Šumperk, a to tentokrát poslední listopadový pátek.

Oslavu pořádáme jako připomínku 13. listopadu 1745, kdy se narodil Valentýn Hauy, člověk, který si všiml, že i mezi nevidomými jsou šikovní a nadaní lidé a rozhodl se pro ně něco udělat. Svůj život zasvětil výchově a učení nevidomých dětí a zasloužil se o změnu pohledu na zrakově znevýhodněné v tehdejší době.

Stejně jako v minulém roce, i letos jsme se sešli v hojném počtu. Do G- klubu za námi dorazilo více jak 90 členů a příznivců naší šumperské odbočky, kteří považovali tuto událost za zajímavou.  

Jakmile odbyla 14. hodina, oslava byla oficiálně zahájena. Předem stanovený program opět zahrnoval aktivity, jejichž účelem bylo pobavit přítomné a uvolnit atmosféru.

V úvodní části programu všichni dostali prostor, aby nám sdělili své názory na činnost odbočky a práci pracovníků. Krásnými slovy a pochvalami nikdo nešetřil. Potěšilo nás, když jsme slyšeli, jak moc se naše aktivity líbí, a že se u nás cítí dobře.  

Po zhodnocení jsme pokračovali v dalších bodech programu. Vyjmenovali jsme několik jmen nevidomých lidí, kteří v životě dosáhli úspěchu a obohatili tak společnost ve své době. Byl mezi nimi například Luis Braill, Abraham Nemét či současný sportovec Ondřej Zmeškal.

Následovalo vystoupení našich členů v bubnování na africké bubny. Ukázky, které si pro nás v kroužku relaxačního bubnování připravili, oslovily celé publikum v sále. Výstup bubínkářů všichni ocenili úžasným potleskem.

Plynule jsme přešli ke slavnostnímu oceňování členů a dobrovolníků. Vždy nás potěší, že můžeme předat malou pozornost někomu, kdo si to zaslouží. Kromě oceněných si naše poděkování zasloužilo i spoustu dalších, kteří jsou často ochotni pomoc nabídnout.

Jakmile si ocenění převzali své diplomy, mohli jsme usednout ke slavnostní večeři. Předsedkyně odbočky R. Jandrtová pronesla pár slov, které posléze stvrdila přípitkem.

Jsme velice rádi, že tato akce měla velmi dobré odezvy a už teď se těšíme, že se na ní společně potkáme v příštím roce.

 

Naše velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří svou pomocí přispěli k plynulému chodu akce, sponzorům, kteří dodali část občerstvení a také všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem do akce zapojili.


Obrázky