Schůzka se starostkou

Publikováno 29.03.2019 13:53 Odbočka Česká Lípa


Starostka města Česká Lípa Ing. Jitka Volfová pozvala zástupce osob se zdravotním postižením na schůzku k řešení bariér ve městě. Účastníci schůzky poukázali na nebezpečná místa ve městě pro vozíčkáře a nevidomé. Na schůzce jsme řešili bariéry na chodnících, na úřadech, ale i komunikační bariéry např. u lékařů apod. Město se těmito problémy bude zabývat.

Prosíme Vás proto o nahlášení různých bariér, se kterými se ve městě setkáváte.