Sbírka Bílá pastelka 2015

Publikováno 08.10.2015 14:31 Salaba Marek


  

Tisková zpráva

Bílá pastelka po roce opět v ulicích

 

Ve středu 14. října 2015 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 16. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků z řad středoškolských studentů, členů a příznivců SONS. Za minimální příspěvek 20,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a kalendářík na rok 2016.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače; značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova bodového písma a další).

Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2015 namluvil herec Miroslav Táborský.

Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 14. října od 16:00 vystoupí na Václavském náměstí nevidomý zpěvák Raven a dále také Flamenco - Lenka Glässnerová. Zájemci si budou moci rovněž prohlédnout široké spektrum kompenzačních pomůcek, které užívají osoby se zrakovým postižením.

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, které nám vydatně pomáhají při svépomocné realizaci shora uvedených i mnoha dalších činností“, řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Generálním partnerem sbírky je Lions Club International, Distrikt 122 - Česká republika a Slovenská republika.

V roce 2014 činil výtěžek sbírky 1 775 878,- Kč.

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Taťána Polnarová (koordinátor sbírky), tel.: 778 487 419, polnarova@sons.cz, www.bilapastelka.cz