SVĚTLO VE TMĚ

Publikováno 12.11.2015 18:39 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 09.12.2015 18:00
Končí: 09.12.2015 23:00
Kde: Husův sbor Olomouc

cena vstupenky: 50 Kč - na místě nebo
v kanceláři odbočky - I. P. Pavlova 69, Olomouc
tel. 583 034 529, 608 321 399
Těšíme se na vás
pracovníci OO SONS Olomouc

Koncert finančně podpořilo Statutární město Olomouc
Slovo o interpretech:

MAKABARA trio
MArie Vostatková, KAteřina Uličná a BArboRA Janová
Název tria vznikl jako složenina prvních slabik křestních jmen jeho zpěvaček.
Vokální trio MAKABARA vzniklo v roce 2004 na konzervatoři Jana Deyla, kterou všechny tři členky absolvovaly.
Jejich odrazovým můstkem bylo vítězství v mezinárodní soutěži mladých hudebníků (Young Soloist Awards) v USA v roce 2007.
Na tento úspěch navazovalo několik koncertů po Spojených státech (Washington, Houston, Baltimore atd.).
Samozřejmě trio vystupuje na různých místech České republiky, taktéž v České televizi.
V repertoáru pěveckého tria se objevují písně skladatelů 20. století, hebrejské písně, písně lidového charakteru, spirituály a v neposlední řadě i písně populární.
Více zde: http://www.makabaratrio.com/
*********************************************
Jan Gottwald
Vynikajícíhráč na varhany, ale také sbormistr, dirigenta pedagog.
Koncertuje po celé střední Evropě.
Při svých vystoupeních preferuje interpretaci české hudby.
Hudbě se díky domácímu uměleckému prostředí věnuje od dětství. Na konzervatoři v Brně a Ostravě studoval varhany, klavír, cembalo, dirigování, řízení sboru a zpěv, dále pokračoval na MU v Brně a UP v Olomouci ve studiu hudební vědy-muzikologie. Účastnil se řady mistrovských varhanních kurzů.
Od roku 1995 aktivně působí v Olomouci jako koncertní a chrámový sbormistr a dirigent, hudební skladatel, aranžer a organizátor.
Více na: http://www.svatykopecek.cz/main/index.php?page_file=organ&sec=varhanici

Obrázky