SONS response to EC questionnaire on Multimodal Transport


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

SONS response to EC questionnaire on Multimodal Transport

Odpověď SONS k anglickému dotazníku EK na multimodální dopravní služby

 Below you can find SONS response to the EC questionnaire on provision of multimodal information within Intelligent Transport Systems submitted in November 2015. Since planning and executing a trip without sight is rather different to usual experience of fully sighted passenger, the document tries to introduce the reader into a realm of blind people travelling. After this short intro it comes with possible improvements, general rules to follow, and concludes with best practices together with most serious troubles blind people do now face on their journeys.

The document is backed up by two Annexes: Annex A describes Czech acoustic and tactile adaptations of the environment, i.e. a system which helps visually impaired people to travel safely and independently. Many experts believe this system can be referred to as a best practice as it has a long lasting tradition and proved to be very helpful. Annex B contains a PowerPoint presentation for Galileo User Forum, an international event we were invited in 2013 to speak at.

Níže naleznete anglickou odpověď SONS k dotazníku Evropské komise na poskytování multimodálních informačních služeb v rámci inteligentních dopravních systémů (ITS) z listopadu 2015. Vzhledem k tomu, že je plánování i uskutečnění cesty bez zraku zásadně odlišné od běžné zkušenosti, kterou zažívá plně vidící pasažér, pokouší se dokument na svém začátku čtenáře uvést do říše cestování nevidomých. Po tomto krátkém úvodu přichází s možnými vylepšeními a obecnými pravidly hodnými dodržování, aby uzavřel s příklady dobré praxe a nejzávažnějšími obtížemi, jimž musí nevidomý na cestách v současné době čelit.

 Dokument je podložen dvěma anglickými přílohami: příloha A popisuje český systém zvukových a hmatných úprav prostředí, čili systém, který zrakově postiženým osobám pomáhá v bezpečném a samostatném pohybu. Mnozí experti jej pokládají za příklad dobré praxe, protože má dlouhotrvající tradici, a jeho velká užitečnost se léty potvrdila. Příloha B obsahuje powerpointovou presentaci pro Galileo User Forum, mezinárodní akci, na niž jsme byli pozváni v roce 2013.

 Soubory ke stažení:

SONS stand to the Multimodal Travel Information Services (rtf; 136 KB)

Annex A Environment Adaptations to Support Independent & Safe Mobility of the Blind & Partially-Sighted in Streets and Transport Facilities in the Czech Republic (doc; 55 KB)

Annex B Navigation of Blind Person (presentation at Galileo User Forum) (zip; 5 MB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.