SONS pomáhá již 25 let, 1996 – 2021

Publikováno 08.06.2021 10:50 Odbočka Kroměříž


Obrázek
Od 16. června 1996, kdy vznikla sjednocením tří původních organizací: České unie nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých, sdružuje osoby se zrakovým postižením prostřednictvím téměř osmdesáti oblastních odboček působících po celé České republice a šesti celostátních zájmových klubů pomáhá hájit jejich zájmy, svým členům a dalším uživatelům sociálních služeb poskytuje odborné poradenství a sociální aktivizační služby a úzce spolupracuje s organizací Tyfloservis o.p.s. a krajskými Tyflocentry poskytujícími služby sociální rehabilitace a služby spojené s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a v proškolování v jejich užívání. V neposlední řadě se také snaží působit na širší veřejnost seznamováním s možnostmi a zásadami komunikace a přístupu k lidem se zrakovým postižením.
Pro podporu nevidomých a slabozrakých osob provozuje řadu projektů, např.: rekvalifikační pobytové středisko Dědina, středisko výcviku vodících psů v Jinonicích, knihovnu a tiskárnu pro nevidomé v Praze, centrum odstraňování bariér, knihovnu digitálních dokumentů, prodejny kompenzačních pomůcek v Praze a Olomouci a další.
Pravidelně pořádá festival profesionálních zrakově postižených umělců, Dny umění nevidomých na Moravě, a festival umělců amatérských, Tyfloart.
Každoročně probíhá veřejná dobročinná sbírka Bílá pastelka a na ni navazující sbírka prostřednictvím tzv. „psích kasiček“ sloužící k finanční podpoře těchto projektů a činnosti oblastních odboček.
K oslavám 25. výročí založení SONS by se ráda připojila také naše Oblastní odbočka v Kroměříži, která sama prošla v uplynulých letech mnoha proměnami prostředí i aktivit v rámci své činnosti..
V roce 2019 získaly prostory odbočky pořízením nového vybavení příjemnější a jednotnější vzhled.
S postupným rozšiřováním členské základny se můžeme scházet na našich pravidelných klubových schůzkách, na které si zveme také zajímavé hosty nejrůznějších profesí a zájmů v hojnějším počtu než v dřívějších letech.
Pravidelně si rovněž utužujeme své znalosti a dovednosti při setkáních s procvičováním čtení a psaní Braillova bodového písma. Občas si také rádi zasportujeme například při bowlingovém turnaji nebo v bazénu.
Každoročně pořádáme koncerty a výstavy prací zrakově postižených umělců v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a zapojujeme se do veřejné sbírky Bílá pastelka.
Připravujeme a realizujeme, ať už samostatně či ve spolupráci s jinými odbočkami, celodenní poznávací výlety.
Takto jsme v minulých letech navštívili například Brno, Holešov, Chropyni, Čechy pod Kosířem, Napajedla, Teplice nad Bečvou, Opavu, Žďár nad Sázavou, Kyjov, Záhlinice či Zlín.
Výbornou spolupráci jsme navázali s Územním pracovištěm Národního památkového ústavu v Kroměříži, jehož pracovníci včele s Mgr. Hudcem pro nás každý rok připravují komentovanou prohlídku výstavy kamélií v Květné zahradě a nevšední poznávání historických památek ve Zlínském kraji i mimo něj. Již jsme měli možnost takto si prohlédnout a osahat hrad Buchlov, zámek v Bučovicích, zámek ve Vizovicích a brněnskou vilu Thugendhat. Častěji a rádi spolupracujeme v posledních letech s Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, které každý rok podpoříme návštěvou Neslýchaně zábavného večera a se kterým jsme společně navštívili vánoční trhy ve Vídni a polský Krakov.
V roce 2018 jsme začali pořádat třídenní rekreační pobyty, v jejichž rámci jsme dvakrát navštívili lázně Luhačovice a jednou termální lázně Velké Losiny.
Využíváme každé příležitosti a účastníme se pravidelně akcí, na kterých můžeme prezentovat činnost Oblastní odbočky Kroměříž a nabídku poskytovaných sociálních služeb, kterou v letošním roce rozšíříme připravovaným zakoupením braillské tiskárny.
Rok 2020 nebyl pro naši práci příznivý a tato situace přetrvává i v první polovině letošního roku.
Již v červenci 2021 bychom se rádi vrátili k běžnému režimu naší činnosti, naplánovali první společné setkání a navázali na naše úspěchy z předcházejících let.
Přijďte s námi oslavit 25. výročí SONS.
Těšíme se s Vámi na shledanou.