SONS Šumperk - Zvoneček na prosinec

Publikováno 30.11.2015 17:19 Odbočka Šumperk


Obrázek
Začíná: 01.12.2015
Končí: 31.12.2015
Kde:

 

 

ZVONEČEK

Zvoním, zvoním, připomínám!

Prosinec 2015

Na tento měsíc jsme pro vás připravili:

 

Út     1. 12.    Angličtina propokročiléod 9,30 h. v klubovně

St     2. 12.    Angličtina pro začátečníky od 9,00 h. v klubovně

Čt     3. 12.     Klub Zábřeh od 9,00 h.

Čt     3. 12.     Masáže od 8,30 h. s p. L. Tichým – zájemci dle sjednaných časů – výjimečná změna!!!

Čt     3. 12.     Tvořivá dílna od 10,00 h. v klubovně – svíčky z včelích plástů – výjimečná změna !!!

Pá    4. 12.      „Keramika pro radost“ na Komíně od 9,30 h.

Po    7. 12.      Schůzka oblastní rady ve 14,00 h. v klubovně

Út     8. 12.      Relaxační bubnování s Bobinou od 10,00 h. v klubovně

Út     8. 12.         Klub Hanušovice od 10,00 – 14,00 h. v budově Městského  úřadu v přízemí vpravo

Út     8. 12.         Angličtina propokročiléod 9,30 h. v klubovně

St     9. 12.         Angličtina pro začátečníky od 9,00 h. v klubovně

Čt   10. 12.         „Silvestr předem“ od 14,00 h. v klubovně – nutné přihlásit se!

Pá  11. 12.         „Hmatová keramika“ na Komíně od 9,30 h.

Po  14. 12.         Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele s výkladem a posezení u svařáku, sraz ve 13,00 h. před budovou SONS

  St   16. 12.        Klub Mohelnice 10,00 – 12,00 h.

 

Od 21. 12. 2015 do 3.1.2016 bude kancelář uzavřena!

Schůzka oblastní rady bude 11. 1. 2016, první týden v lednu obdržíte program na leden.

 

 

!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

 

 Výměna průkazů a příspěvek na mobilitu

Jistě víte, že do konce kalendářního roku 2015 jste si všichni museli vyměnit průkazy TP, ZTP a ZTP/P na příslušném úřadu práce. S tím souvisela i výměna Evpropského parkovacího průkazu.  Pokud  si někdo ještě o výměnu nepožádal, je nejvyšší čas, aby tak učinil. Kdo si o výměnu průkazu nepožádá do konce kalendářního roku, ale až v novém roce 2016, bude u něj provedeno nové posudkové řízení. Prakticky to bude znamenat, že od 1. ledna 2016 by Vám již neplatil Evropský parkovací průkaz, nebyl by nárok na slevu v dopravě a nebyl by nárok na další kompenzace. Proto je důležité si výměnu průkazu OZP ohlídat a přijít včas! 

 

Příjemci příspěvku na mobilitu si musí v lednu  r. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout. 

 

Silvestr předem

Ve čtvrtek 10. prosince 2015  vás srdečně zveme na tradiční silvestrovské setkání. Začínáme ve 14,00 hodin. Čeká vás zábavný program spojený se slavnostní večeří a přípitkem. Závazné přihlášení přijímáme do 4. 12. 2015. Cena za osobu s večeří a přípitkem činí 100,- Kč pro členy a 150,- Kč pro nečleny.