SONS Šumperk - Prezentace v Mohelnici

Publikováno 25.03.2016 07:44 Odbočka Šumperk


 

 

PREZENTACE V MOHELNICI

V úterý 22. března 2016 navštívíli pracovníci SONS Šumperk Mohelnici. V Kulturním domě zde probíhala akce pro žáky ZŠ s názvem Podej ruku Knize a naše odbočka prezentovala, jakými způsoby mohou lidé s těžkou vadou zraku číst a psát.

Po uvedení do světa nevidomých následovaly praktické ukázky. Žáci se seznamovali s různými typy lup, s počítačem vybaveným speciálními programy a s ozvučeným tabletem a mobilním telefonem. Všichni si vyzkoušet, jak těžké je rozeznávat reliéfní mapy, obrázky a předměty pouze za pomoci hmatu. Kromě toho si mohli vyrobit i záložky do knížky. Záci i jejich paní učitelky odcházeli se svým jménem napsaným v Braillově písmu na Pichtově psacím stroji a celou akci si velmi chválili.

I my, pracovníci SONSu, jsme byli spokojení. A jakpak by ne. Vždyť více jak 200 dětí od úterý ví, že i nevidomí člověk si může do rukou vzít knížku.

 

Libuše Skálová


Obrázky