SETKÁNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V KYJOVĚ

Publikováno 22.05.2017 06:15 Odbočka Kyjov


Obrázek
Začíná: 17.06.2017 09:00
Končí: 17.06.2017 15:30
Kde: Kyjov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis cesty k radnici:

z autobusového nádraží - po přejití ozvučené křižovatky půjdete stále rovně, přejdete silnici, projdete průchodem na náměstí, dáte se vlevo a na konci chodníku přejdete silnici, před vámi je budova České spořitelny a napravo od ní je Kyjovská radnice, vchod dřevěnými vraty, po dvou schodech nahoru a dveřmi přijdete do vestibulu. Vlevo je vchod do zasedací místnosti.

z vlakového nádraží - půjdete rovně na křižovatku, kde se dáte doprava a ulicí Komenského půjdete stále rovně, dvakrát přecházíte vozovku až přijdete na rozlehlé náměstí. Zabočíte hned vpravo, půjdete kolem kostela na konec náměstí a po levé straně je radnice. V budově se orientuje viz výše.

Na požádání zajistíme průvodcovskou službu. V tomto případě je nutno sdělit, v kolik hodin a jakým dopravním prostředkem do Kyjova přijedete.

 

 Program:                         Prohlídka Kyjovské radnice a zámku Milotice

Radnice je nejvýznamnější kyjovská historická památka. Byla postavena v letech 1561–62. Věž byla zvýšena v roce 1582 a poškozena při válečných událostech v roce 1636. Stavba prošla celou řadou dílčích úprav. Stavba je široká 22 m a výška věže dosahuje 39 m.

Milotický zámek je nazývaný Perla jihovýchodní Moravy. Prohlédnout si můžete skvěle vybavené interiéry - klasicistní předpokoj, empírovou ložnici či neobarokní knihovnu, nebo celek zámeckého areálu s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí se salety.

 Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem.

 Časový harmonogram:

  9:00 hod.              Prohlídka radnice

11:00 hod.              prohlídka zámku

13:00 hod.              oběd IP Restaurant Kyjov, u vlakového nádraží

 

Účastnický poplatek:                60,- Kč na osobu.

 

Zájemce prosíme nahlásit se nejpozději do 12. června 2017 na uvedených kontaktech:


Obrázky

Kyjovská radnice Kyjovská radnice
Milotický zámek Milotický zámek