S průvodcem po Znojmě

Publikováno 30.06.2021 11:24 Odbočka Kyjov


Obrázek

Počasí na nás bylo milé až přes míru a my mohli s řidičem Mírou vyrazit směle plnit plán své cesty. Vše co bylo zařazeno do programu bylo zohledněno i pro naše členy, tedy lidi se zrakovým postižením či nevidomé. Všude jsme měli průvodce (s výjimkou jedné lokality), kteří všem zprostředkovali navštívené a jak se i jedna paní průvodkyně přiznala - byli jsme pro ni oříšek, dlouho se na nás připravovala, překopavala svůj zaběhlý režim a ono to taky bylo znát!
Jako první jsme navštívili rotundu svaté Kateřiny, její hlavní hodnota  spočívá v unikátně dochované vnitřní výzdobě. Jde o freskovou výmalbu datovanou k roku 1134 s vyobrazením křesťanských námětů, postav Krista, Panny Marie, apoštolů a cherubínů, unikátní galerie celého rodokmenu přemyslovských vládců a údělných moravských knížat. Tato výjimečná malířská výzdoba přečkala všechny proměny využití kaple (bylo zde skladiště, nálevna s tančírnou, košíkářská dílna a snad i prasečí chlívek) nám byla zprostředkována pouze na zvukovém nosiči, poněvadž se zde musí dodržovat speciální návštěvnický režim v závislosti na aktuálním stavu mikroklimatu v interiéru, tudíž se zde nesmí mluvit a vpuštěno dovnitř může být maximálně 10 osob v průběhu 1 hodiny. Prohlídka nesmí trvá déle jak 15 minut. 
Krapet jiné to bylo na znojemském hradě, kde v současné době jsou vystavena díla bratří Joži a Franty Úprků, rodáků kousíček od nás, následně nás průvodkyně slovem provedla Jihomoravským muzeum v bývalém Minoritském klášteře. Po obědě za námi přišla průvodkyně, která nás provedla starobylými místy města a díky ní jsme měli zajímavou prohlídku s úžasným výkaledem. V rámci ní jsme měli možnost si prohlédnout kostel sv. Mikuláše s upozorněním na vystavené tělo císaře Zikmunda Lucemburského, obraz těhotné Panny Marie, barokní kazatelny v podobě zeměkoule.


Obrázky