S bílou holí pro Bílou pastelku

Publikováno 26.05.2017 13:42 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

„S bílou holí pro Bílou pastelku“

Středa 24.5.2017 znamenala pro naši odbočku vyvrcholení několikatýdenních příprav akce pro veřejnost, do kterých se zapojili zaměstnanci i členové odbočky. Znamenalo to hodně administrativy, podaných žádostí i osobních jednání na úřadech i se sponzory. Příprava probíhala i během aktivit s uživateli, a to v Klubech výtvarné dílny a v rukodělných činnostech. Spousta šikovných rukou vyrobila jednorázové klapky na oči z popsaného papíru bodovým písmem a záložky s logem Bílé pastelky.

A když konečně nadešel den „D“, rozdělili jsme si úkoly, abychom se mohli zodpovědně věnovat všem příchozím. Celý den provázel svým profesionálním moderováním pan Pavel Kaiser. O hudební produkci se postarali nevidomí zpěváci pan Pavel Diblík a paní Blanka Janečková a hrou na flétny přispěl Jakub Řehořek. Zpestřením celého programu byly i vstupy četby z knihy Nabu, Nelsí a škola pro superpsy, kterou napsala a osobně představila paní Stanislava Krajíčková. Přítomní se s psími hrdiny měli možnost seznámit při ukázkách práce vodicích psů.  Ve stanech jim členové předváděli pomůcky pro osoby se zrakovým postižením, na přání psali jména bodovým písmem na Pichtově psacím stroji. Dále si přítomní mohli prohlédnout fotografie z činností odbočky a hlavně si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí. Trasa byla dlouhá 18 metrů, a to proto, že se celá akce připravila k 18. narozeninám celoroční sbírky Bílá pastelka a k její propagaci.

Během dne přicházely třídní kolektivy z českolipských škol a kolemjdoucí veřejnost. Všem se naši zaměstnanci a členové zodpovědně věnovali, odpovídali na dotazy a doprovázeli zájemce k hmatovým mapám nově instalovaným ve městě.

Příprava akce nebyla jednoduchá, ale všichni máme radost ze zdařené práce. Bez dobrovolníků ze Střední odborné školy Lípa a bez sponzorů a podpory města Česká Lípa by to bylo složité a ne tak pestré.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli.

Děkujeme všem, kteří podpořili naši akci svou účastí.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Bílá pastelka.

 


Obrázky