S bílou holí pro Bílou pastelku 2018

Publikováno 28.05.2018 09:37 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

 

Naši členové a studenti ze SOU a SOŠ Lípa připravili pro občany České Lípy i letos osvětovou akci "S bílou holí pro Bílou pastelku". Bohužel nepřízeň počasí zřejmě způsobila, že byl menší zájem. Tak odhadem jsme napočítali asi kolem stovky návštěvníků u stánků. Přihlížející a posluchači byli i na lavičkách před OD ANDY a mnozí se zastavovali především při vystoupení nevidomé zpěvačky paní Blanky Janečkové. Na trať se vydalo pouze 38 odvážlivců, takže loňský počet ušlých metrů s bílou holí nebyl ani zdaleka dosažen, natož překročen. Přesto si myslíme, že měla akce význam. Touto osvětou jsme se zviditelnili a podle rozhovorů s některými příchozími i podali užitečné informace o kompenzačních pomůckách a možnostech pomoci osobám, které ztrácejí zrak. Nejvíce zaujali psi ze Střediska výcviku vodicích psů z Jinonic, které přivezly jejich cvičitelky.
 
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli:  firmě Silnice Žáček za umístění dopravních značek a zapůjčení mobilních chodníkových zábran; firmě LAG Podralsko za zapůjčení, dopravu a montáž pódia; moderátorovi panu Pavlu Kaiserovi; zvukaři panu Ladislavu Faltovi, panu Jaroslavu Chalupovi za dopravu, zapůjčení a stavbu stanů; studentům za celodenní pomoc; panu Vladimírovi z OD ANDY za poskytnutí napojení na elektřinu.
 
A moc děkujeme paní starostce Mgr. Romaně Žatecké za udělenou záštitu nad akcí a zastupitelstvu města Česká Lípa za finanční dar na celoroční osvětovou činnost naší odbočky pod názvem "Nestojíme jako COOL v plotě" (Celoroční Osvěta Odbočky Lípa), jehož součástí byla i tato akce.
 

 


Obrázky