Rozmluvené muzeum

Publikováno 20.05.2022 10:37 Odbočka Kyjov


Obrázek

Hned v přízemí jsme se slovem, hmatem i zvuky seznámili s faunou Kyjovska, jelikož nově jsou v celém muzeu exponáty provázeny projekcí a zvukovou kulisou. V historické části k nám promlouvaly figuríny a seznámili nás se svým životním osudem.
V prvním patře je velmi zajímavým audiovizuálním způsobem zpracována archeologická expozice langobardského pohřebiště, které objevili archeologové Masarykova muzea na místě současného Kauflandu v Kyjově. Se zájmen a zajímavým doprovodným slovem jsme prošli etnografickou expozici.
Muzeum je bezbariérové, tudíž dostupné pro všechny návštěvníky a taktéž prohlídka exponátů je dostupná všemi smysly, díky rozmluveným figurínám, obrazům historických osobností či zvířátek.
Chválíme.


Obrázky

Nová přístavba muzea Nová přístavba muzea
část naší skupinky část naší skupinky
Zvukové doprovody i hmatové nám byly umožněny Zvukové doprovody i hmatové nám byly umožněny


Audiovizuální zpracování langobardského pohřebiště Audiovizuální zpracování langobardského pohřebiště