Rockování v parku

Publikováno 24.09.2019 08:29 Odbočka Jičín


Obrázek

     Tak a zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ne nebojte se, to není pohádka. To jen takový pomyslný konec za našimi prezentacemi.

     V pátek 13. září se konala naše desátá poslední prezentace v tomto roce. Tentokrát jsme zvolili trochu jiný žánr, ale proč ne, my se nebojíme ničeho.

     Domnívali jsme se, že tentokrát se více zaměříme na dospělé, jak nese dnešní téma, ale chyba lávky, opět u nás vévodily děti. Akce se totiž konala v rámci Jičína města pohádky a v Zámeckém parku bylo plno věcí pro děti.

     O čem všem to bylo, je Vám jasné. Nenudili jsme se ani dnes, chodili jsme s bílou holí, psali jména ve slepeckém písmu, dokud to bylo možné nalévali vodu přes hladinku, ukazovali pomůcky a hráli člověče nezlob se. Samozřejmostí byly i odměny v podobě balonků, samolepek, kalendářů i tašek.                                                                                                                                        

     V tuto chvíli bych se s Vámi pomyslně rozloučila. Kdo nás chce ještě vidět má možnost 12. října na našem již 3. Benefičním koncertu pro SONSCR, z. s., oblastní odbočku v K-klubu v Jičíně a asi poslední věc v tomto roce bude 11. 11. na Týdnu vzdělávání dospělých, kde budou k dispozici i náročnější kompenzační pomůcky jako např. mluvící počítač, ozvučený mobil či braillský řádek.

     Na závěr našich prezentací bych ráda poděkovala svému skvělému týmu, jmenovitě Vojtovi Blažkovi, Zdeňku Štěrbovi a Petře Drahoňovské za skvělou práci, kterou odvedli na našich osvětových akcích.


Obrázky