Říjnový Braill

Publikováno 29.10.2019 10:09 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Delší přestávka mezi našimi schůzkami byla znát, proto jsme nejprve důkladně zopakovali všechny známé znaky. Následně jsme se věnovali psaní na Pichtově psacím stroji, nejprve jednotlivých znaků a krátkých slov, poté delších slov a slovních spojení, až jsme došli i k delším větám. Při psaní jsme procvičili také nové znaky pro písmena C a Č.

Těšíme se na setkání při listopadové schůzce.


Obrázky