Retrospektiva naší odbočky

Publikováno 15.02.2021 18:47 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V roce 2019 získaly prostory odbočky pořízením nového vybavení příjemnější a jednotnější vzhled. S postupným rozšiřováním členské základny se můžeme scházet na našich pravidelných klubových schůzkách, na které si zveme také zajímavé hosty nejrůznějších profesí a zájmů, v hojnějším počtu než v dřívějších letech. Pravidelně si rovněž utužujeme své znalosti a dovednosti při setkáních s procvičováním čtení a psaní Braillova bodového písma. Občas si také rádi zasportujeme, například při bowlingovém turnaji nebo v bazénu.

Každoročně pořádáme koncerty a výstavy prací zrakově postižených umělců v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a zapojujeme se do veřejné sbírky Bílá pastelka.  

Připravujeme a realizujeme, ať už samostatně či ve spolupráci s jinými odbočkami, celodenní poznávací výlety. Takto jsme v minulých letech navštívili například Brno, Holešov, Chropyni, Čechy pod Kosířem, Napajedla, Teplice nad Bečvou, Opavu, Žďár nad Sázavou, Kyjov, Záhlinice či Zlín.

Výbornou spolupráci jsme navázali s Územním pracovištěm Národního památkového ústavu v Kroměříži, jehož pracovníci včele s Mgr. Hudcem pro nás každý rok připravují komentovanou prohlídku výstavy kamélií v Květné zahradě a nevšední poznávání historických památek ve Zlínském kraji i mimo něj. Již jsme měli možnost prohlédnout si a osahat hrad Buchlov, zámek v Bučovicích, zámek ve Vizovicích a brněnskou vilu Thugendhat. Častěji a rádi spolupracujeme s Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, které každý rok podpoříme návštěvou Neslýchaně zábavného večera a se kterým jsme společně navštívili vánoční trhy ve Vídni a polský Krakow.

V roce 2018 jsme začali pořádat třídenní rekreační pobyty, v jejichž rámci jsme dvakrát navštívili lázně Luhačovice a jednou termální lázně Velké Losiny. V neposlední řadě se také účastníme akcí, na kterých můžeme prezentovat činnost Oblastní odbočky Kroměříž a nabídku poskytovaných sociálních služeb.

Rok 2020 nebyl pro naši práci příznivý a jsme si vědomi toho, že tato situace ještě nějakou dobu potrvá. Věříme však, že již brzy budeme moci navázat na naše společné úspěchy z předcházejících let.

Těšíme se s Vámi na shledanou.


Obrázky