Rekondiční pobyt pro osoby se zrakovým postižením

Publikováno 12.06.2019 15:30 Odbočka Nový Jičín


Začíná: 19.08.2019 07:40
Končí: 25.08.2019 16:40
Kde: Školní hotel Junior, Komenského 156/III, 290 01 Poděbrady

Fotopohlednice Poděbrad.SONS ČR, z. s. odbočka v Novém Jičíně pořádá pro osoby se zrakovým postižením rekondiční pobyt v lázeňském městě Poděbrady - Školní hotel Junior.

Program pobytu je zaměřen na zlepšení fyzické a psychické kondice účastníků (fyzioterapie, vycházky, plavání), procvičení správné a bezpečné chůze s průvodcem vč. instruktáže při rekondičních vycházkách, nácvik dovedností při cestování prostředky MHD, aktivní trávení volného času – výlety. Součástí budou i vzdělávací besedy.

CENA:

 • 3.600,- Kč / na osobu - pro členy SONS ČR, z. s.
 • 4.356,- Kč / na osobu - pro ostatní (navýšeno o 21% DPH)

Foto Školního hotelu Junior v Poděbradech.Termín pro odevzdání přihlášky a pro úhradu pobytu je 8. července. 2019 (pondělí) na:

 • SONS ČR, z. s. Nový Jičín, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín
 • Úhrada pobytu
  • v hotovosti na oblastní odbočce v NJ (adresa výše)
  • převodem na účet organizace č. 212092074/0300 u ČSOB
   • Do popisu příkazu uveďte heslo: Rekondice č. 15 a jméno účastníka.

Termín pro nahlášení procedur je 28. 06. 2019 (pátek) na:

Rekondiční pobyt je dotován Ministerstvem zdravotnictví. Podrobné informace k akci vč. přihlášky naleznete Informátoru 2019/04.

Na viděnou se těší Váš tým SONS Nový Jičín.