Rekondice ve Volarech

Publikováno 16.10.2018 09:56 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Rekondice ve Volarech

Za krásami naší vlasti vyjíždíme rádi a často. Tentokrát jsme ze severu vyjeli na jih na Šumavu. Ubytovaní jsme byli ve Volarech v hotelu Bobík. V rámci rekondičního pobytu jsme absolvovali mnoho výletů. První naše cesta vedla do Vyššího Brodu, kde jsme navštívili poštovní muzeum a cisterciácký klášter. Potom jsme přejeli do Rožmberka a prošli jsme se kolem Vltavy a k hradu. Krásný byl také výlet do Českého Krumlova s prohlídkou zámku a zámecké zahrady. Volary nám poskytly krásné procházky k menhirám, po křížové cestě a po okolí v prosluněné šumavské přírodě. Velkým zážitkem pro všechny účastníky bylo setkání s výtvarnicí paní Vladimírou Fridrichovou Kunešovou, která nás provázela celý den po Prachaticích. V osobním volnu někteří z nás využili služeb v konopných lázních a ochutnali konopné pivo v hotelovém minipivovárku.

Na všech navštívených místech byl zajištěn průvodce s odborným výkladem. Celý program byl přínosem pro nevidomé účastníky i jejich průvodce. Všichni získali nové poznatky, seznámili se s historií i současností Volar. Ale především pobyt přispěl ke zlepšení psychické a fyzické kondice, k procvičování průvodcovských technik, k odbourávání bariér v komunikaci. Přispěl i k osvětě problematiky osob se zrakovým postižením pro veřejnost. Ve středu zájmu byla na všech navštívených místech vodicí fenka Kaya.

Účastníci si navzájem vyměňovali zkušenosti a navázali nové přátelské vztahy. Personál hotelu byl po celou dobu pobytu příjemný s empatickým vystupováním a respektoval specifika nevidomých. Měli jsme štěstí na lidi kolem nás. Dopravu autobusem po celý pobyt zajišťoval příjemný a ochotný řidič pan Stanislav Svoboda z firmy Eurodopravabus z České Lípy majitele pana Vladimíra Ikrátha.

Všem moc děkujeme.

 Děkujeme městu Česká Lípa za poskytnutý příspěvek na dopravu.


Obrázky

V poštovním muzeu V poštovním muzeu
V poštovním muzeu V poštovním muzeu
Před cisterciáckým klášterem Před cisterciáckým klášterem
U Rožmberka U Rožmberka
Český Krumlov Český Krumlov
Zámecká zahrada v Českém Krumlově Zámecká zahrada v Českém Krumlově
Volarské menhiry Volarské menhiry
Prachatice Prachatice
V poštovním muzeu V poštovním muzeu
Křížová cesta Křížová cesta