Rekondice v Českém Ráji

Publikováno 10.09.2018 11:01 Odbočka Mladá Boleslav


Naše mladoboleslavská odbočka se rozhodla, že po dvou letech uspořádá rekondici. A to opět v našem oblíbeném kraji, tedy v Českém Ráji. Volba padla na vesničku Libošovice, konkrétně její okrajovou část s podivným názvem Nepřívěc.

I díky grantu Odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu Mladé Boleslavi jsme mohli v pátek 31. srpna vyrazit vláčkem směr Libošovice. Ubytování jsme měli zajištěno v hotelu Ort.

        Nás všech 32 účastníků, členů odbočky a jejich průvodců, převážně z řad rodinných příslušníků, se sešlo večer k společné večeři a krátkému představení se. Poté následoval vědomostní kvíz z různých oblastí kultury, zeměpisu, přírody, sportu a i ze života zrakově postižených, který připravili Bc. V. Bártová a I. Tůma. Pak vypukla volná zábava, které vévodili naši přátelé z Jičína, manželé Mazourovi. Jejich harmonika, zpěv a veselé povídání neměly konkurenci.

        Druhý den brzo ráno po snídani jsme se sešli u přistaveného autobusu a vyjeli do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Před Safari Parkem nás již čekala průvodkyně, paní Kratochvílová, a vyrazili jsme na pěší tůru územím šimpanzů, goril, nosorožců, antilop, žiraf, hyen a šakalů. Paní průvodkyně nám mile a přesvědčivě většinu zvířat popisovala, takže i pro nevidomé bylo vyprávěníínosné. A nejen pro ně. Její výklad poslouchali i návštěvníci, kteří do naší skupiny vůbec nepatřili! Po necelých dvou hodinách jsme ještě společně s průvodkyní absolvovali dvacetiminutovou jízdu Safaribusem po parku mezi stády antilop, žiraf a pakoní a viděli i lvy. Po srdečném rozloučení s paní Kratochvílovou jsme se vydali zpět do Libošovic. Tento hezký výlet měl jedinou chybu: po celou dobu pršelo.

        Po pozdním obědě bylo osobní volno, čehož většina využila k odpočinku po náročném dopoledni. A stále pršelo!

        Po večeři pan Krčma informoval o nových pomůckách pro zrakově postižené, podrobněji vysvětlil body z našeho Zpravodaje a odpověděl na dotazy. Potom mezi účastníky vzrostlo napětí, protože se čekalo na vyhlášení vítězů kvízu z předešlého dne. Výsledky byly velice těsné, nicméně vyhrát může jen jeden. A vítěze vyhlásila paní Bártová takto: první místo vybojovalo družstvo rodiny Salačových posílené o pana Machalu. Vítězné družstvo i ti, kteří se umístili druzí a třetí, byli odměněni zmrzlinovým pohárem. A večer pokračoval. Přítomní dávali k dobru anekdoty, veselé historky ze života zrakově postižených, ale zábavu vedli svým hudebním i vypravěčským uměním opět manželé Mazourovi. Silné jádro se rozešlo až téměř k půlnoci.

        Na nedělní ráno byl naplánován společný pěší výlet do Sobotky na zámek Humprecht. Vzhledem k tomu, že v sobotu celý den pršelo a terén byl rozmoklý, rozhodlo se společně, že dopolední program bude individuální. Někdo si udělal vycházku po okolí, někdo do Libošovic ke kostelu sv. Prokopa a někdo do Sobotky. Po obědě, který sestával z polévky a řízku Lopata (byl opravdu bezmála tak veliký!), jsme se rozloučili s majitelem hotelu, panem Ortem.

Návrat do Ml. Boleslavi už si každý naplánoval podle svých potřeb.

        Řekl bych ze svého hlediska a i pozdějších ohlasů, že rekondice byla úspěšná.

Napsal I. Tůma