Rekondice 2017 v Prostřední Bečvě

Publikováno 13.07.2017 12:33 Odbočka Zlín


Obrázek

Kromě společných ranních rozcviček, procházek po okolí a večerních posezení, kdy nám atmosféru zpříjemňoval Milan Hradil svou hrou na kytaru, jsme samozřejmě jako každý rok měli vymyšlený bohatý program.

V neděli odpoledne jsme se vydali do Prostření Bečvy na pouť, kde krom atrakcí byly také stánky se sladkostmi a rukodělnými výrobky.

V pondělí k nám přijel přednášet o bezpečnosti při používání internetu pan Táborský. Měl pro nás nachystanou přínosnou a také velice vtipnou prezentaci. Odpoledne nás navštívil pan Štěrba – tvůrce všemi velmi oblíbeného FriendlyVoxu a povídali jsme si s ním nejen o tomto čtecím doplňku, ale také o chystaných novinkách nadačního fondu FriendlyVox, který byl založen za účelem zjednodušení zapojení osob se zrakovým postižením do života. Potom proběhl společenský večer s hudbou a tancem, který pro nás uspořádal majitel hotelu pan Vinovský.

Další užitečnou přednášku jsme vyslechli hned v úterý, kdy nám o zdravé výživě přijeli přednášet pan Polách s paní Chmelařovou. Spíše než o přednášku se jednalo o otevřenou diskuzi, kdy se každý mohl zeptat na to, co ho zrovna k tématu výživy napadlo, což jsme velmi ocenili.

Středa byla ve znamení tvoření – vyráběli jsme srdíčkové dekorace z novinového papíru, kdy se proužky papíru stočily do trubek a pak se s nimi vyplétala drátková konstrukce. Nakonec se výtvory nabarvily a dozdobily kytkami, mašlemi atd.

Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet do Nového Jičína, kde jsme měli domluvenou návštěvu v místním turistickém centru, které se nachází na náměstí. Zde jsme zhlédli dvě výstavy. První byla zaměřena na výrobu klobouků. Mohli jsme si zde vyzkoušet různé klobouky a čepice na „vlastní hlavě“ a také si za asistence milých slečen průvodkyň vyrobit a ozdobit malé plstěné kloboučky, které jsme si poté odnesli s sebou. Druhou výstavou byla interaktivní expozice o životě a vojenských úspěších generála Laudona. Zde nás zaujalo, že se na některé z exponátů dalo i sáhnout a také zde byla možnost vyzkoušet si „střelbu z děla“ na počítačové simulaci. Po obědě jsme si pak dali na chvíli rozchod, abychom trochu více mohli poznat toto hezké město.

Jelikož odjezd byl naplánován na sobotu ráno, pátek byl celkově volnější, abychom se ještě stihli rozloučit s krásnou krajinou v okolí. Proto jsme na dopoledne nachystali tombolu a závěrečné hodnocení a odpoledne bylo ponecháno pro individuální aktivity a případné balení. Také za námi přijel pan Kachel  s kolegou z firmy Sagitty předvést nové pomůcky, k čemuž nám pánové nabídli čerstvě ugrilované klobásky.

Ani se nám pak ráno nechtělo odjíždět, týden utekl jako voda, také díky tomu, že nám celou dobu svítilo slunce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tak hezkém zážitku, od personálu hotelu, přes přednášející až po naše milé „účastníky zájezdu“ J A za rok zase na shledanou.

 

 

Text: Bc. Eva Benešová

Foto: Pavla Andrýsková a Bc. Eva Benešová


Obrázky

Zkoušení klobouků v Novém Jičíně Zkoušení klobouků v Novém Jičíně
Výroba suvenýrů - kloboučků v Novém Jičíně Výroba suvenýrů - kloboučků v Novém Jičíně
Výstava o generálu Laudonovi Výstava o generálu Laudonovi
Generál Laudon - některé Generál Laudon - některé "exponáty" bylo možno i vyzkoušet
Naše výrobky z tvoření Naše výrobky z tvoření
Vycházka na pouť Vycházka na pouť
Z poutě Z poutě
Přednáška o bezpečnosti na internetu Přednáška o bezpečnosti na internetu
Večerní taneční zábava Večerní taneční zábava
Večerní taneční zábava Večerní taneční zábava
Přednáška o zdravé výživě Přednáška o zdravé výživě
Tvoření Tvoření
Procházka po Novém Jičíně Procházka po Novém Jičíně
Výroba suvenýrů - kloboučků v Novém Jičíně Výroba suvenýrů - kloboučků v Novém Jičíně
Večerní posezení Večerní posezení
Předvedení nových pomůcek a grilování Předvedení nových pomůcek a grilování