Ratibořice - 12. 7. 2022

Publikováno 13.07.2022 17:49 Odbočka Blansko


Obrázek

Téměř každý má Ratibořice spojeny s literárním dílem Boženy Němcové. Původní barokní
letohrádek byl na počátku 19. století klasicistně upraven pro Kateřinu Vilemínu, kněžnu
Zaháňskou, známou dnes především z díla Boženy Němcové. Nědílnou součástí je rozsáhlý
přírodně-krajinářský park, hospodářský dvůr, vodní mlýn a mandl, ale i Panský hostinec Staré
bělidlo. Celý areál reprezentuje dochované klutivované prostředí,obývané společně
šlechtickými majiteli a prostým venkovským lidem. V době napoleonských válek se stalo
místem setkání politiků a státníků, jehož výsledkem bylo uspořádání tehdejší Evropy na
několik desetiletí.
My jsem měli možnost nahlédnout jednak do interiérů zámku, jednak nás čekala komentovaná
prohlídka celého Babiččina údolí. Bohužel vzhledem k časovému denním u rozsahu (07:00-
19:00) jem nemohli celou prohlídku dokončit. Ale i přesto si myslíme, že si každý našel něco,
co ho posunulo zase kousek dál. A i v této uspěchané a zvláštní době chvíle strávené v těchto
místech byly příjemným zastavením a GENIUS LOCI Ratibořic určitě na nás zapůsobil.

 

 

Navštívené lokality přivítaly 47 účastníků zájezdu krásným počasím a tak bylo velice příjemné
uskutečnit prohlídku Babiččina údolí a parku Ratibořického zámku.


Vnitřní prostory zámku nabídly pohled na život tehdejších majitelů a podvědomě se každý vrátil do
mládí ke knize B. Němcové Babička, kde je zámek a jeho okolí včetně života tehdejších obyvatel velmi
zdařile popsán. Celkově se zájezd účastníkům líbil a když byla na zpáteční cestě zastávka na oběd,
byla spokojenost téměř dokonalá.


Obrázky