RIVIERA

Publikováno 26.04.2017 18:09 Odbočka Kyjov


Obrázek

RIVIERA je areál Městské policie Brna, určený k dopravní výchově dětí a vzdělávání dospělých v problematice dopravy. Naši skupinku provázela Bc. Šárka Bačicová, která spravuje projekt Slepecké stezky. Prodělali jsme základy teorie pravidel chodců i motorových vozidel a následně jsme si vše vyzkoušeli na simulovaných chodnících i silnicích. Nebyli jsme ochuzeni ani o prožitky,  vyzkoušeli jsme si trenažér převrácení vozidla a simulaci opileckého stavu pomocí brýlí. Taktéž proběhla část vzdělávací, kdy jsme vyplňovali testy, a probíhala debata o našich zkušenostech se silniční dopravou.
Domů jsme si odvezli užitečné suvenýry, dobré pocity, nabyté vědomosti a zkušenosti, prostě to, co je cílem veřejného dopravního areálu. Možná to nebyla naše poslední návštěva.


Obrázky