Ptactvo v našem regionu - 2. 5. 2023

Publikováno 04.05.2023 12:19 Odbočka Blansko


Obrázek

Ptactvo v našem regionu
V prostorách Městské knihovny Blansko si pro nás připravil program pan Ivo Stejskal
(místostarosta města Blansko) a že bylo o čem přemýšlet; poslouchali jsme a mnozí i
prohlíželi na videoprojektoru nabízené obrazy, zachycující ptactvo, které lze nejen
vidět, ale i slyšet nejen v Moravském krasu, ale v celém našem regionu. Dozvěděli
jsme se, že jeho velkou zálibou je fotografování – fotografie je celoživotní koníček,
který jej provází od dětství; fotí přírodu, především ptáky. Jak sám říkal, je to pro něj
relax, i když dosti fyzicky náročný a nebezpečný. Často s těžkou technickou se
pohybuje v méně přístupném terénu, prochází trním, kopřivami.
A jaké zajímavé ptáky lze v našich končinách spatřit? Třeba sokol stěhovavý, který
pravidelně hnízdí u Býčí skály; nebo ledňáček, který je krásný, ale plachý; v zimě k
nám létají káně rousné, zřídka lze spatřit křivky; sdělil nám, že sám má na zahradě 8
krmítek a budek, a tak má možnost pozorovat ptactvo po celý rok. Velkou vzácností
je zedníček, který se u nás objevuje pouze v zimě; na jaře jsou to vlhy, dudci, žluvy a
velká škála vodních ptáků. Také nám poradil, jak nejlépe ptactvo přikrmovat. Je až
neuvěřitelné, jak pestrá škála různých druhů ptáků u nás žije. Zkrátka čas ubíhal,
nikomu se nechtělo domů  a zcela jistě jsme všichni společně prožili pěkné
dopoledne a navíc jsme získali spoustu nových informací.
V závěru jsme pochválili jeho přístup k naší specifické skupině - totiž vše dokázal
popsat do úplných detailů a snad nikdo neměl pocit, že je o něco ochuzen - i bez
zraku se dá navodit příjemná atmosféra; nakonec velké poděkování a příslib, že by
se mohla tato aktivita zopakovat. Děkujeme a brzy na viděnou!


Obrázky