První pomoc

Publikováno 31.03.2016 09:43 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Dne 30. 3. 2016 jsme na oblastní odbočce v České Lípě vyslechli přednášku o první pomoci. Paní Mgr. Alena Hladoníková z Červeného kříže nám vysvětlila, jak se chovat, když nastane krizová nebo havarijní situace nejenom v naší klubovně, ale i doma nebo na ulici. Ukázala nám všechny kroky rychlé a efektivní první pomoci dle aktuálních trendů WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace). Ve dvojicích jsme si zaškrtili tepenné krvácení, ošetřili spáleniny a na panně si vyzkoušeli masáž srdce.

Tímto děkujeme paní Mgr. Aleně Hladoníkové a Červenému kříži v České Lípě. 


Obrázky