Prostějov, Muzeum a galerie

Publikováno 15.05.2019 13:43 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Prostějov, Muzeum a galerie

Aktualizováno 10. 11. 2020

Lokalita: 

mapa Muzeum a galerie

mapa Astronomické oddělení Hvězdárna

Muzeum a galerie se nachází v Prostějově na náměstí T.G. Masaryka 2, dobře dostupné autobusy MHD.

Astronomické oddělení Muzea a galerie Hvězdárna se nachází také v Prostějově, v Kolářových sadech.

Možnosti prohlídky:

Hlavní budova na náměstí T. G. Masaryka nabízí komentované prohlídky s průvodcem stálými expozicemi: Historie, Archeologie a Geologie s haptickou prohlídkou exponátů. Bez haptických předmětů jsou expozice Jiří Wolker, Národopis, Hodiny a hodinky a Velký, malý svět s modely letadel ve vitrínách. V expozici archeologie haptické předměty: pravěké nástroje, nádoby, tkalcovský stav, štít válečníka a replika kostry v pravěkém hrobu člověka. V expozici geologie hapticky minerály a zkameněliny měkkýšů. V expozici historie kamenná socha rytíře Rolanda jako strážce jedné ze čtyř bran středověkého Prostějova. V expozici hodin stojí za shlédnutí starý hodinový stroj z kostelní věže. 

Budova Špalíček v ulici Úprkova 18 nabízí stálé expozice bez haptických předmětů, všechny exponáty jsou ve vitrínách. Výstavy: Z prostějovského ghetta a Edmund Husserl – výklad.

Astronomické oddělení – Hvězdárna v Kolářových sadech nabízí pořady podle programové nabídky, komentované prohlídky hvězdárny, přednášky externích odborníků o astronomii, kosmonautice, technice a přírodních vědách. A také nabízíme přednášku a besedu o sluneční soustavě s 3D modelem sluneční soustavy, na které si mohou nevidomí vyzkoušet, jak vypadá slunce, planety a získat alespoň částečnou představu o světě, ve kterém žijeme. I když by se na první pohled mohlo zdát, že návštěva hvězdárny není nic pro nevidomé, protože astronomové přece získávají informace o vesmíru vyloženě pouze studiem světla, opak je pravdou. Všichni nevidomí i slabozrací jsou srdečně vítáni.

Objednávání:

Objednávání komentovaných prohlídek Muzea a galerie telefonicky u edukačních pracovnic  Mgr. Alena Zatloukalová a Bc. Beáta Petříková.

Objednávání návštěvy a komentované prohlídky mimo standardní otevírací dobu Hvězdárny je potřeba sjednat předem telefonicky.

Kontakt:

Telefon edukačních pracovnic Muzea a galerie Mgr. Alena Zatloukalová 770 128 305, Bc. Beáta Petříková 778 498 359  e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz          

Telefon: Hvězdárna 582 344 130, nebo mobil  724 013 039  email novak@hvezdarnapv.cz

Otevírací doba:

Muzeum a galerie - hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2  a expozice ve Špalíčku úterý až neděle 9. 30 až 12.00 a 13.00 až 17.00, během letních prázdnin 9. 30 až 12.00, 13:00 až 18:00.

Hvězdárna: Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost: Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek - březen až říjen do 15:00 do 16:00 hodin, leden, únor, listopad, prosinec od 14:00 do 15:00 hodin. Večerní pozorování v pondělí, čtvrtek a pátek: duben, září od 20:30 hodin, květen, srpen od 21:30 hodin, červen, červenec od 22:30 hodin, leden, únor, listopad, prosinec od 18:30 hodin, březen, říjen od 19:30 hodin.

Vstupné:

Muzeum a galerie ZTP 0 Kč, ZTP/P 0 Kč doprovod 0 Kč

Astronomické oddělení  ZTP 20 Kč, ZTP/P 20 Kč, doprovod 0 Kč

Trasa:

Do Muzea a galerie: Vlakem: Po projití nádražní halou, kde se budete držet vodicí linie a sejití 5 schodů se dáte vpravo podél budovy, na hmatné dlažbě přejdete vlevo na nástupní ostrůvek MHD s označením písmenem B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 5 nebo 9 směr Nemocnice. Vystoupíte na zastávce Vápenice a budete pokračovat po pravé straně chodníku ve směru jízdy. Po cca 70 metrech odbočíte vlevo na přechod pro chodce bez signalizace a budete pokračovat přes park mírně se vlnícím chodníkem stále v přímém směru. Dále projdete průchodem historickými hradbami a stále přímým směrem Kramářskou uličkou a průchodem pod domy na náměstí T.G.M.. Zde budete pokračovat v přímém směru přes náměstí, na jehož protější straně se nachází Muzeum. Vchod do muzea je z pravé strany obdélníkové stavby, kam vejdete otevřeným vchodem a po schodišti – vlevo nahoru, vchod do muzea je vpravo nad schody.  

Autobusem: Po vystoupení z autobusu na výstupní hraně vedle vlakového nádraží se pouze otočíte čelem vzad a přejdete příjezdovou cestu autobusu. Dostanete se tak na nástupní ostrůvek MHD s označením písmenem B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 5 nebo 9 směr Nemocnice. Vystoupíte na zastávce Vápenice a budete pokračovat po pravé straně chodníku ve směru jízdy. Po cca 70 metrech odbočíte vlevo na přechod pro chodce bez signalizace a budete pokračovat přes park mírně se vlnícím chodníkem stále v přímém směru. Dále projdete průchodem historickými hradbami a stále přímým směrem Kramářskou uličkou a průchodem pod domy na náměstí T.G.M.. Zde budete pokračovat v přímém směru přes náměstí, na jehož protější straně se nachází Muzeum. Vchod do muzea je z pravé strany obdélníkové stavby, kam vejdete otevřeným vchodem a po schodišti – vlevo nahoru, vchod do muzea je vpravo nad schody.

Trasa do Hvězdárny: Vlakem: Po projití nádražní halou, kde se budete držet vodicí linie a sejití 5 schodů se dáte vpravo podél budovy, po hmatné dlažbě přejdete vlevo na nástupní ostrůvek MHD s označením písmene B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 2, 5, 9, nebo 21, směr Nemocnice. Po cca 20 minutách jízdy vystoupíte na zastávce Plumlovská, sídliště a vydáte se proti směru jízdy po levé straně chodníku a poté budov. Na přechodu pro chodce se světelnou a zvukovou signalizací, který bude vpravo, přejdete přes silnici a budete pokračovat po čtyřech širokých a nízkých schodech, za kterými odbočíte vlevo na další přechod pro chodce, bez signalizace. Po přejití vozovky dojdete rovně na protější chodník a odbočíte vpravo. Zde budete pokračovat stále podél levé strany budov a plotů po ulici Jungmanova až na další neozvučený přechod pro chodce, který směřuje do parku Kolářovy sady. Zde se vydáte mírně vlevo a dále pak opět vlevo po kruhové dráze a chodníku kolem prostějovské hvězdárny, která se nachází uprostřed této velké kružnice. Na druhé odbočce vpravo odbočíte již k samotné hvězdárně, kde pro vstup zazvoníte na tlačítko zvonku vlevo od vstupní branky.  

Autobusem: Po vystoupení z autobusu na výstupní hraně u budovy vlakového nádraží se pouze otočíte čelem vzad a přejdete příjezdovou cestu autobusu. Dostanete se tak na nástupní ostrůvek MHD s označením písmene B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 2, 5, 9, nebo 21, směr Nemocnice. Po cca 20 minutách jízdy vystoupíte na zastávce Plumlovská, sídliště a vydáte se proti směru jízdy po levé straně chodníku a poté budov. Na přechodu pro chodce se světelnou a zvukovou signalizací, který bude vpravo, přejdete přes silnici a budete pokračovat po čtyřech širokých a nízkých schodech, za kterými odbočíte vlevo na další přechod pro chodce, bez signalizace. Po přejití vozovky dojdete rovně na protější chodník a odbočíte vpravo. Zde budete pokračovat stále podél levé strany budov a plotů po ulici Jungmanova až na další neozvučený přechod pro chodce, který směřuje do parku Kolářovy sady. Zde se vydáte mírně vlevo a dále pak opět vlevo po kruhové dráze a chodníku kolem prostějovské hvězdárny, která se nachází uprostřed této velké kružnice. Na druhé odbočce vpravo odbočíte již k samotné hvězdárně, kde pro vstup zazvoníte na tlačítko zvonku vlevo od vstupní branky.  

Vyhledat spojení

Přístup k budově a orientace v ní:

Muzeum a galerie, náměstí T.G.M. Budova muzea se nachází na delší straně obdélníkového hlavního náměstí v Prostějově asi 300 m od nejbližší zastávky MHD Vápenice. Do budovy, která má obdélníkový tvar je jediný vchod z krátké, pravé strany pomyslného obdélníku, po schodech. Tudy se dostanete na lodžii a pak vpravo dveřmi do muzea, za kterými vpravo je pokladna. V budově jsou označené schody a neoznačené WC. Výtah zde není.

Budova Muzea a galerie ve Špalíčku. Budova muzea ve Špalíčku se nachází v ulici Úprkova cca 100 m od hlavní budovy Muzea a galerie, u areálu městské tržnice, 310 m od zastávky MHD Poděbradovo náměstí. Do budovy je jeden vchod ze strany od městské tržnice, kde za vstupními dveřmi vpravo je okénko pokladny. V budově, která má také obdélníkový tvar, jsou označené schody, neoznačené WC a neozvučený výtah.

Budova hvězdárny se nachází uprostřed parku Kolářovy sady, který se nachází ve městě, západně od centra. Budova hvězdárny je vzdálena cca 500 m od zastávek MHD Plumlovská sídliště a Drozdovice. Budova má členitý obdélníkový půdorys a sestává se ze tří částí – část budovy s kopulí, přednáškový sál a pozorovatelna. Do budovy jsou dva vchody, vchod pro návštěvníky je brankou, kde jsou vlevo zvonky. Dále se prochází přes předzahrádku ke dveřím, za kterými je vlevo stolek s pokladnou. V budově jsou označené schody, k WC je třeba sejít po schodech, dveře nejsou označeny.

Web objektu: 

Muzeum a galerie

Hvězdárna

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NYDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka: 

Muzeum a galerie:

WC pro návštěvníky: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 - ve 2. patře v rámci otvírací doby po levé straně schodiště, nasměrují kustodi, ve Špalíčku – v 1. poschodí – zavedou kustodi.

Muzeum je možno navštívit i s vodicím psem.

Hvězdárna: 

WC pro návštěvníky je přístupné během programů a prohlídek. Navede průvodce.

Hvězdárnu je možno navštívit i s vodicím psem.

Fotogalerie: 

Zonerama – Muzeum a galerie  

Zonerama – Astronomické oddělení Hvězdárna

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3

Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Muzeum a galerie v Prostějově audiopozvánka


SPUSTIT/STÁHNOUT | Hvězdárna Prostějov audiopozvánka