Prostějov, Muzeum a galerie

Publikováno 15.05.2019 13:43 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Prostějov, Muzeum a galerie

Aktualizováno 24. 8. 2023

Lokalita: 

mapa Muzeum a galerie 

mapa Hvězdárna

Muzeum a galerie se nachází v Prostějově na náměstí T.G. Masaryka 2, cca 5 minut pěší chůze od zastávky MHD. Galerii Špalíček najdete asi 300 m za hlavní budovou na ulici Uprkova 18.

Hvězdárna se nachází také v Prostějově, v Kolářových sadech, cca 7 minut od nejbližší zastávky MHD.

Možnosti prohlídky:

Hlavní budova muzea na náměstí T. G. Masaryka nabízí komentované prohlídky stálých expozic: Historie, Archeologie a Geologie včetně haptické prohlídky některých exponátů. V expozici Archeologie to jsou pravěké nástroje, nádoby, tkalcovský stav, štít válečníka a replika kostry v pravěkém hrobu člověka. V expozici Geologie jsou k haptické prohlídce zajímavé minerály a zkameněliny měkkýšů. Seznámit se s ní a dozvědět se mnoho zajímavých informací o geologických lokalitách Prostějovska můžete i ve videu Kámen mluví na YouTube. V expozici Historie je k dispozici kamenná socha rytíře Rolanda jako strážce jedné ze čtyř bran středověkého města. Poslední expozicí je tzv. Hanácká světnice.

V Galerii Špalíček najdete v přízemí kavárnu s příjemným posezením v atriu a v prvním patře můžete navštívit krátkodobé výstavy.

Astronomický útvar muzea, tedy Hvězdárna v Kolářových sadech nedaleko centra města, nabízí komentované prohlídky hvězdárny, pořady podle programové nabídky, přednášky externích odborníků o astronomii, kosmonautice, technice a přírodních vědách. Pro zvídavé návštěvníky hvězdárny je velmi vhodná beseda o sluneční soustavě s 3D modelem, na kterém si mohou nevidomí hapticky prohlédnout slunce, kolem něj obíhající planety a měsíc. Dalším haptickým exponátem je model americké vícestupňové nosné rakety, používané agenturou NASA v programu Apolo a Skylab. K dispozici jsou také čtyři hvězdářské dalekohledy. I když by se na první pohled mohlo zdát, že návštěva hvězdárny není nic pro nevidomé, protože astronomové přece získávají informace o vesmíru pouze studiem světla, opak je pravdou. Všichni nevidomí i slabozrací jsou srdečně vítáni.

Objednávání:

Objednávání komentovaných prohlídek Muzea a galerie telefonicky u edukátorek Mgr. Žofie Lamerové a Mgr. Ivany Kučerové.

Objednávání návštěvy a komentované prohlídky hvězdárny je potřeba sjednat předem telefonicky.

Kontakt:

Telefon edukátorek Muzea a galerie Mgr. Žofie Lamerová + 420 773 795 802, Mgr. Ivana Kučerová + 420 778 498 359 e-mail: zlamerova@muzeumpv.cz a ikucerova@muzeumpv.cz

Telefon: Hvězdárna + 420 724 013 039 email: binder@hvezdarnapv.cz

Otevírací doba:

Muzeum a galerie – hlavní budova (nám. T. G. Masaryka 2) a Galerie Špalíček: úterý až neděle 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00.

Vstupné:

Muzeum a galerie ZTP sleva 50 %, ZTP/P sleva 50 %, doprovod sleva 50 % (ze základní vstupenky)

Hvězdárna Prostějov ZTP sleva 50 %, ZTP/P sleva 50 %, doprovod sleva 50 %

Otevírací doba a základní vstupné zde.

Trasa do Muzea a Galerie v Prostějově:

Do Muzea a galerie vlakem: Projdete nádražní halou, kde se budete držet vodicí linie a sejdete pět schodů, po kterých se dáte vpravo podél budovy, na hmatné dlažbě přejdete vlevo na nástupní ostrůvek MHD s označením písmenem B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 5 nebo 9 směr Nemocnice. Vystoupíte na zastávce Vápenice a budete pokračovat po pravé straně chodníku ve směru jízdy. Po cca 70 metrech odbočíte vlevo na přechod pro chodce bez signalizace a budete pokračovat přes park mírně se vlnícím chodníkem stále v přímém směru. Dále projdete průchodem historickými hradbami a stále přímým směrem Kramářskou uličkou a průchodem pod domy na náměstí T. G. Masaryka. Zde budete pokračovat v přímém směru přes náměstí, na jehož protější straně se nachází Muzeum. Vchod do muzea je z pravé strany obdélníkové stavby, kam vejdete otevřeným vchodem a po schodišti – vlevo nahoru, vchod do muzea je vpravo nad schody.  

Autobusem: Po vystoupení z autobusu na výstupní hraně vedle budovy vlakového nádraží se pouze otočíte čelem vzad a přejdete příjezdovou cestu autobusu. Dostanete se tak na nástupní ostrůvek MHD s označením písmenem B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 5 nebo 9 směr Nemocnice. Vystoupíte na zastávce Vápenice a budete pokračovat po pravé straně chodníku ve směru jízdy. Po cca 70 metrech odbočíte vlevo na přechod pro chodce bez signalizace a budete pokračovat přes park mírně se vlnícím chodníkem stále v přímém směru. Dále projdete průchodem historickými hradbami a stále přímým směrem Kramářskou uličkou a průchodem pod domy na náměstí T. G. Masaryka. Zde budete pokračovat v přímém směru přes náměstí, na jehož protější straně se nachází Muzeum. Vchod do muzea je z pravé strany obdélníkové stavby, kam vejdete otevřeným vchodem a po schodišti – vlevo nahoru, vchod do muzea je vpravo nad schody.

Trasa na Hvězdárnu: 

Vlakem: Projdete nádražní halou, kde se budete držet vodicí linie a sejdete pět schodů, následně se dáte vpravo podél budovy, po hmatné dlažbě přejdete vlevo na nástupní ostrůvek MHD s označením písmene B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 2, 5, 9, nebo 21, směr Nemocnice. Po cca 20 minutách jízdy vystoupíte na zastávce Plumlovská, sídliště a vydáte se proti směru jízdy autobusu podél levé přirozené linie chodník – tráva a poté budov. Na přechodu pro chodce se světelnou a zvukovou signalizací, který bude vpravo, přejdete přes silnici a budete pokračovat po čtyřech širokých a nízkých schodech, za kterými odbočíte vlevo na další přechod pro chodce, bez signalizace. Po přejití vozovky dojdete rovně na protější chodník a odbočíte vpravo. Zde budete pokračovat stále podél levé přirozené vodicí linie budov a plotů po ulici Jungmanova až na další neozvučený přechod pro chodce, který směřuje do parku Kolářovy sady. Zde se vydáte mírně vlevo a dále pak opět vlevo po kruhové dráze a chodníku kolem prostějovské hvězdárny, která se nachází uprostřed této velké kružnice. Na druhé odbočce vpravo odbočíte již k samotné hvězdárně, kde pro vstup zazvoníte na tlačítko zvonku vlevo od vstupní branky.  

Autobusem: Po vystoupení z autobusu na výstupní hraně vedle budovy vlakového nádraží se pouze otočíte čelem vzad a přejdete příjezdovou cestu autobusu. Dostanete se tak na nástupní ostrůvek MHD s označením písmene B, odkud pojedete autobusem MHD s číslem 2, 5, 9, nebo 21, směr Nemocnice. Po cca 20 minutách jízdy vystoupíte na zastávce Plumlovská, sídliště a vydáte se proti směru jízdy po levé straně chodníku a poté budov. Na přechodu pro chodce se světelnou a zvukovou signalizací, který bude vpravo, přejdete přes silnici a budete pokračovat po čtyřech širokých a nízkých schodech, za kterými odbočíte vlevo na další přechod pro chodce, bez signalizace. Po přejití vozovky dojdete rovně na protější chodník a odbočíte vpravo. Zde budete pokračovat stále podél levé strany budov a plotů po ulici Jungmanova až na další neozvučený přechod pro chodce, který směřuje do parku Kolářovy sady. Zde se vydáte mírně vlevo a dále pak opět vlevo po kruhové dráze a chodníku kolem prostějovské hvězdárny, která se nachází uprostřed této velké kružnice. Na druhé odbočce vpravo odbočíte již k samotné hvězdárně, kde pro vstup zazvoníte na tlačítko zvonku vlevo od vstupní branky.  

Vyhledat spojení.

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Muzeum a galerie se nachází v Prostějově v historickém centru města, na náměstí T.G. Masaryka, v těsné blízkosti kostela Povýšení svatého kříže. Budova byla vystavěna v 1. polovině 16. století na místě dvou měšťanských domů a sloužila jako radnice. Původně renesanční budova s bohatě zdobeným portálem byla po velkém požáru města v r. 1697 přestavěna v barokním slohu podle návrhu italsko-švýcarského architekta  Giovanni Pietro Tencalla.

Tato dvoupatrová stavba má tvar obdélníku a je situovaná směrem do náměstí. Před průčelím je představena zastřešená lodžie s devíti arkádovými oblouky, která po každé straně o jedno arkádové pole přesahuje délku budovy. Přízemí člení bosované pilíře, mezi nimiž jsou naznačena čtvercová okna. Hlavní vstup do budovy je z lodžie v prvním patře, kam vede ze západní strany kamenné schodiště. Dvoukřídlé dřevěné dveře lemuje kamenný portál po stranách zdobený reliéfy městských práv. Sokl je tvořený plastikami lvů. V prostoru nade dveřmi je znak města Prostějova. Druhé patro hlavního průčelí tvoří zdobení s motivy vlaštovčích ocasů prodlužující stavbu do výšky.

Za vstupními dveřmi vpravo se nachází pokladna. V budově jsou označené schody a neoznačené WC. Výtah zde není.

Od roku 1905 byla budova využívána jako muzeum, bylo sem přemístěno Národopisné a průmyslové museum města Prostějova a Hané.

Tato jedinečná stavba je na seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Galerie Špalíček, na ulici Uprkova 18 je pravděpodobně barokní s úpravami v období klasicismu a v roce 1935. První nadzemní podlaží dvorního křídla je starší a bylo postaveno již v 16. století. Dům byl součástí tzv. židovského ghetta a je jedním z posledních zachovalých domů prostějovských židovských čtvrtí.

Hvězdárna se nachází uprostřed parku Kolářovy sady v západní části Prostějova. Budova hvězdárny byla postavena v roce 1955, má členitý obdélníkový půdorys a sestává se ze tří částí – část budovy s kopulí, přednáškový sál a pozorovatelna. Do budovy jsou dva vchody. Vchod pro návštěvníky je brankou, kde jsou vlevo zvonky. Dále se prochází přes předzahrádku ke dveřím, za kterými je vlevo stolek s pokladnou. V budově jsou označené schody, WC je bez reliéfního označení.

Hvězdárna slouží k astronomickým pozorováním a aktivitám od roku 1961, její činnost doplňuje od roku 1973 i meteorologická stanice.

Web objektu: 

Muzeum a galerie

Hvězdárna

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka: 

Muzeum a galerie:

WC pro návštěvníky: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 - ve 2. patře v rámci otevírací doby po levé straně schodiště, nasměrují kustodi, ve Špalíčku – v 1. poschodí – zavedou kustodi.

Muzeum je možno navštívit i s vodícím psem.

Hvězdárna: 

WC pro návštěvníky je přístupné během programů a prohlídek. Navede průvodce.

Hvězdárnu je možno navštívit i s vodícím psem.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie: 

Zonerama – Muzeum a galerie

Zonerama – Hvězdárna Prostějov

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Muzeum a galerie v Prostějově audiopozvánka


SPUSTIT/STÁHNOUT | Hvězdárna Prostějov audiopozvánka