Prohlídka vily Tugendhat - 4. 11.

Publikováno 05.10.2020 09:16 Odbočka Zlín


Dne: 04.11.2020
Kde:

Jelikož ne všichni z nás měli tu možnost se v minulém roce zúčastnit jedinečné exkurze do slavné vily Tugendhat v Brně, povedlo se nám zajistit další termín a to ve středu 4.11. Zájemci, prosím hlaste se u nás na odbočce osobně, telefonicky nebo emailem. Maximální počet účastníků za naši odbočku je 16 osob.

Vila Tugendhat patří k nejvýznamnějším rezidenčním domům na světě díky architektonickému pojetí, materiálové skladbě i technickému vybavení. Tuto jedinečnou stavbu architekta Ludwiga Miese van der Rohe můžete navštívit a zúčastnit se zde komentované prohlídky s uzpůsobeným výkladem, možností širšího využití instalovaných prvků, a haptických modelů objektu. Jedná se o půdorysné zobrazení druhého nadzemního podlaží vily, které je z hlediska dispozice i provozu domu nejsdělnější. Strukturami jsou zajímavým způsobem odlišeny jednotlivé provozní zóny domu (část vyhrazená majitelům a hostům, část pro služebnictvo). Legenda kromě toho seznamuje s jednotlivými prvky interiéru. Vila Tugendhat disponuje třemi exempláři haptického půdorysu, dvěma legendami a jedním haptickým reliéfním modelem zobrazující zahradní průčelí vily Tugendhat.