Profesní poradenství pro bezbariérové řešení staveb


Profesní a profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

V případě nejasnosti, potřeby ověření stavu, legislativy a právních podkladů týkajících se poradenství v oboru dopravních staveb je možné využít profesní poradenství viz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Poradenství pro autorizované osoby a další odbornou veřejnost v oblasti bezbariérového řešení staveb pro zrakově postižené probíhá pravidelně každou lichou středu v měsíci v domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 5. patro, v době mezi 15 až 17 hod. V této době je možné vznášet i telefonické dotazy.
Předmětem vašich diskusí mohou být např. stavební a jiné úpravy pro zrakově postižené (v pozemních stavbách, na železnici a v metru, na tramvajových tratích a zastávkách na nich umístěných, na pozemních komunikacích a zastávkách veřejné dopravy na nich umístěných, v dopravních terminálech – letecké, kolejové i nekolejové dopravy, při umísťování dopravních a informačních značení, při navrhování orientačních systémů v dopravních i ostatních stavbách, při navrhování elektronických informačních systémů v dopravních i ostatních stavbách), požadavky na základní prvky bezbariérového prostředí staveb pro zrakově postižené - hmatové i akustické a jejich následné materiálové řešení.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stropková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2, 

tel: +420 227 090 211, e-mail estropkova@ckait.cz

zdroj: Poradenství ČKAIT


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.