Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 01.08.2022 09:00 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Po čtení připravených textů a psaní na Pichtově psacím stroji měli přítomní členové za úkol vymýšlet a psát slova i celé věty s využitím všech známých znaků.

Těšíme se na shledanou při příštím, společném setkání.


Obrázky