Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 31.05.2022 08:22 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Tentokrát jsme se věnovali důkladnému opakování čtení a psaní známých znaků a nácviku nových znaků pro písmena  Á a Ě. S každým novým znakem je procvičování náročnější a musíme všechny účastníky našich setkání pochválit za to, jak jej dobře zvládají. Všem děkujeme a těšíme se na shledanou při příští schůzce s nácvikem znaků pro písmena C, Č a Ch.

 


Obrázky