Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 18.09.2018 08:34 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Nejprve bylo nutné důkladně zopakovat čtení již známých znaků a techniku psaní na Pichtově psacím stroji. Počáteční obavy z delší přestávky od posledního setkání se ukázaly zbytečné, protože opakování všichni výborně zvládli. Proto jsme mohli začít i s nácvikem čtení a psaní nových znaků pro písmena V a B.

Na příštím setkání se těšíme, mimo jiné, i na první čtení v braillských čítankách.


Obrázky