Přístupnost MHD ve Zlíně a Otrokovicích

Publikováno 07.06.2021 09:41 Odbočka Zlín


TISKOVÁ ZPRÁVA  DSZO, s.r.o.

Nasloucháme připomínkám nevidomých a slabozrakých

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice věnuje dlouhodobě značnou pozornost potřebám zdravotně postižených a jejich požadavkům na přepravu v MHD. V tomto týdnu se pracovníci DSZO setkali se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), aby vyslechli jejich připomínky a mohli vytvářet v MHD ještě příznivější podmínky pro lidi s poškozením zraku.  

„Cestujícího se zrakovým postižením rozčiluje, když se musí pořád ptát lidí kolem sebe,“ poznamenal Jiří Sedláček, který trpí zrakovým postižením, a zdůraznil, jak jsou pro zrakově hendikepované občany důležité všechny automatizované akustické informační systémy v MHD a jejich bezchybné fungování. Spolu s vedoucí zlínského pracoviště SONS Pavlou Andrýskovou seznámil pracovníky DSZO s některými závadami informačních systémů pro nevidomé. Společně pak diskutovali o možnostech nápravy nedostatků a zdokonalení informačního systému MHD.

V současné době jsou již všechny trolejbusy a autobusy MHD ve Zlíně a Otrokovicích vybaveny zařízením pro akustické hlášení nejdůležitějších údajů o lince a zastávkách vozu. Nevidomý cestující, který stojí v blízkosti označníku zastávky, si může stisknutím tlačítka slepeckého dálkového ovládání spustit vnější reproduktor přijíždějícího nebo stojícího vozidla a vyslechnout hlášení o lince, konečné stanici i hlavních nácestných zastávkách. Dalším tlačítkem upozorní řidiče na svůj nástup, ale je-li uvnitř, může tak dát najevo i své přání vystoupit na nejbližší zastávce. To bude mít pro řidiče podobný význam, jako by si cestující stiskl běžné tlačítko pro zastavení na znamení. Řidič po aktivaci slepeckého hlášení věnuje situaci při nástupu a výstupu cestujících zvýšenou pozornost.

Zástupci nevidomých a odpovědní pracovníci DSZO si vyzkoušeli a odsouhlasili přímo u vozidla hlasitost hlášení a ukázali si některé drobnější chyby, které se v hlášeních na některých zastávkách nebo u některých linek dosud vyskytovaly. „Tato hlášení slouží vašim potřebám. Pokud je to technicky možné, vylepšíme je podle vašich připomínek,“ řekl vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek. Vyzval zdravotně postižené, aby se nebáli v případě nahodilé poruchy nebo jiného problému přímo z konkrétní zastávky s udáním místa a času zatelefonovat na dispečink DSZO a informovat o potížích. „Dispečeři všechny podněty předávají kompetentním pracovníkům k vyřízení,“ ujistil Nosálek. Ze strany DSZO zazněla také výzva, aby cestující se zrakovým postižením stáli na zastávkách vždy v blízkosti označníku a viditelně směrem k vozidlu drželi v ruce slepeckou hůl.

Zástupci SONS v závěru schůzky zapůjčili pracovníkům DSZO na čtrnáct dnů dvě slepecká dálková ovládání. „Dáme je k dispozici našim revizorům, kteří se pohybují v celé síti MHD, aby sami funkčnost akustických informačních systémů vozidel na různých linkách a zastávkách zkoušeli a ověřovali,“ dodal Pavel Nosálek.

„Děkuji pracovníkům DSZO za konstruktivní přístup a těším se za naši organizaci na další spolupráci,“ řekla po schůzce vedoucí pracoviště SONS Pavla Andrýsková. 

Vojtěch Cekota, tiskový mluvčí DSZO

Informace od DSZO jak správně stát na zastávkách

DSZO doporučuje tento postup zrakově postiženým osobám, aby byly dobře viditelné pro řidiče MHD a nedocházelo tak k tomu, že je řidič přehlédne a ujede.:

  • držet v ruce viditelně před sebou rozloženou bílou hůl
  • stát v blízkosti označníku zastávky
  • na VPN použít mimo tlačítka 3 také tlačítko 4 (které řidiče upozorní, že nastupujete). Toto tlačítko DSZO doporučuje také použít při výstupu na zastávkách na znamení
  • pokud se stane, že ozvučení bude nefunkční, nebát se a nahlásit chybu na dispečink. Při hlášení udat co nejvíce podrobností – čas, zastávka, číslo linky atd.

Telefonní čísla na dispečink DSZO pro hlášení poruch: 577 052 163, 577 052 103

Email: dispecink@dszo.cz