Připomněli jsme si 20. výročí založení SONS

Publikováno 19.04.2016 14:43 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 15.04.2016 11:00
Končí: 15.04.2016 15:00
Kde: Artum-CentruM Olomouc

Základy byly položeny již v roce 1902, kdy byl založen Podpůrný spolek samostatných slepců. Jeho hlavním cílem bylo podporovat nezávislost lidí se zrakovým postižením na ústavech, zejména pokud jde o jejich pracovní uplatnění, ale také o uplatňování jejich práv vůči státu.
Spolek byl zrušen v roce 1948 po únorových událostech. Všichni zdravotně postižení byli poté začleněni nejprve do Ústřední jednoty invalidů a v roce 1952 do Svazu československých invalidů.
Přesto si zrakově postižení i v této velké organizaci udrželi jistou autonomii, zejména pak v od roku 1969, kdy byl vytvořen Český svaz nevidomých a slabozrakých. V rámci normalizace však byl v roce 1974 zase zrušen.
V roce 1989, těsně po listopadové sametové revoluci byla založena Česká unie nevidomých a slabozrakých a v následujícím roce také Společnost nevidomých a slabozrakých. Činnosti a aktivity obou organizací byly velmi podobné, proto do jisté míry také konkurenční. Vznikaly třecí plochy a to škodilo zájmům lidí se zrakovým postižením jako celku. Proto byly vyvíjeny snahy směřující ke spojení obou organizací. To se podařilo na slučovacím shromáždění konaném 16. června 1996 v Hradci Králové.
Tehdy byl také přijat název pro novou organizaci, který vyjadřoval onen slučovací proces – Sjednocená organizace.
Dále prezident SONS připomněl další významný historický moment – časopis pro zrakově postižené ZORA vstoupil letos do svého 100. ročníku. Vydání prvního čísla předcházelo založení spolku Český slepecký tisk v roce 1916. Jeho zakladatelem byl nám všem známý Karel Emanuel Macan, který také stál u zrodu knihovny pro nevidomé, jež stále nese jeho jméno.
V lednu 2017 se uskuteční slavnostní koncert ke 100. výročí vydání prvního čísla časopisu.
V závěru svého vystoupení informoval Mgr. Polášek o konání IX. celostátního shromáždění SONS, které proběhne v Havlíčkově Brodu 28. května 2016.
Zde bude ukončen transformační proces schválením nových stanov, které potvrdí přechod SONS z občanského sdružení na spolek. Tím se obrazně řečeno uzavírá kruh, protože se stáváme opět spolkem navazujícím na Podpůrný spolek samostatných slepců, k jehož odkazu se naše organizace vždy hlásila.
J. Příborský, předseda odbočky, poté jako doplňující informaci uvedl, že organizace nevidomých a slabozrakých byla zde v Olomouci založena v roce 1959 v rámci tehdejšího Svazu invalidů. Ačkoliv zastřešena různými celostátními organizacemi, pokračuje kontinuálně jako jeden celek až do dnešních dnů. Za celou svou dlouhou historii stálo v jejím čele pouze 5 předsedů. Předposlední z nich byla Květoslava Nejeschlebová, která vedla odbočku celých 20 let a která musela rezignovat z této funkce z vážných rodinných důvodů.
Následovaly zdravice našich hostů. Postupně vystoupil vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce Mgr. Michal Majer, vedoucí Odboru ochrany Magistrátu Ing. Jan Langer, předsedkyně spolku podporujícího neziskové organizace v Olomouci – Dobrého místa pro život – paní Věra Novotná, vedoucí Tyfloservisu Olomouc Mgr. Veronika Haiclová, vedoucí Tyflopomůcek Olomouc Jindřiška Dvorská a ředitel TyfloCentra Olomouc Mgr. Petr Zavadil.

Po obědě následoval kulturní program. Se svým hudebně recitačním pásmem vystoupily žákyně ZUŠ Žerotín pod vedením tří učitelek školy. Zahrály několik skladeb na příčné i zobcové flétny doprovázené hrou na harfu.
15letá slečna Zuzka Hrbková nám moc hezky přečetla povídku nevidomého autora Jaroslava Krause „Cesta lásky“ (tato povídka zvítězila v literární soutěži „Napiš to“ vyhlášené v rámci vydání 100. čísla informačního zpravodaje Majáček).
Později nám Zuzka zpaměti přednesla úryvek z knížky Rudolfa Těsnohlídka „Příhody lišky Bystroušky“.
V závěru shromáždění si přítomní vyslechli několik pozvánek na další akce odbočky a dle stanov SONS schválili zprávu o hospodaření za rok 2015 a zprávu Oblastní revizní komise.
Průběh shromáždění i prostory Artum-Centra byly určitě důstojnou oslavou významného jubilea naší organizace.

J. Příborský

Obrázky

6. DSC_1315[1].jpg 6. DSC_1315[1].jpg
7.. DSC_1323[1]. . DSC_1323[1].jpg 7.. DSC_1323[1]. . DSC_1323[1].jpg
5. DSC_1312[1].jpg 5. DSC_1312[1].jpg
4. IMG_1472.JPG 4. IMG_1472.JPG
3..IMG_1456.JPG 3..IMG_1456.JPG
2. IMG_1469.JPG 2. IMG_1469.JPG
1. DSC_1292[1].jpg 1. DSC_1292[1].jpg