Připomínáme předání dezinfekce na odbočce

Publikováno 01.04.2021 18:06 Odbočka Šumperk


Obrázek
Dne: 01.04.2021
Kde:

 

 

 

Předání dezinfekce na odbočce

Na odbočce nám ještě zůstala dezinfekce rukou z nadace prof. Vejdovského, kterou si můžete vyzvednout pro vaši osobní potřebu.  I nadále platí, že dezinfekce vám budou předány pouze po telefonické domluvě. Jsou určeny osobám, které mají zrakový handicap bez ohledu na to, zda jsou členy spolku či nikoli. Dezinfekce nelze zasílat poštou, při přepravě  mohou prasknout a vytéct.

Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům Nadace Prof. Vejdovského. Vážíme si vaší pomoci.