Příkazy, Hanácké muzeum v přírodě

Publikováno 15.12.2021 12:21 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě: Příkazy, Hanácké muzeum v přírodě

Aktualizováno 14.7.2023

Lokalita: mapa

Hanácké muzeum v přírodě se nachází v obci Příkazy, vzdálené cca 10 km od Olomouce. Je dobře dostupné linkovým autobusem ze zastávky Příkazy, Horní konec.

Možnosti prohlídky:  

Během komentované prohlídky se seznámíte s každodenním životem na hanáckém gruntu na konci 19. a v 1. polovině 20. století. Postupně navštívíte jednotlivé místnosti obytné části statku: předsíň, kuchyň, světnici, světničku, síň, oficírskou neboli důstojnickou světničku a řemeslnou dílničku. Dále budete pokračovat prohlídkou hospodářské částí, kde zhlédnete malou expozici praní prádla a maštal s chlévem. Každá z místností je vybavena dobovým mobiliářem.

Ve druhé části prohlídky navštívíte zahradu s nově vysazenými ovocnými stromy původních odrůd, kudy dojdete k první špaletové stodole. Zde průvodce popovídá nejen o tomto stavení, ale i o žních a zpracování obilí na hanáckém venkově. Prohlídka pokračuje nově otevřenou přenesenou roubenou stodolou z obce Skalička na Hranicku, kde naleznete některé stavební prvky z poloviny 16. století. Na závěr prohlídky si prohlédnete expozici ve druhé stodole, věnované převážně zemědělským strojům a nástrojům. Po té se můžete, již sami, projít celým venkovním areálem a vrátit se zpět na dvůr.

Komentovaná prohlídka trvá přibližně 50 minut a délka trasy činí cca 250 m. V obytné části jsou prkenné podlahy, v hospodářské pak kamenné. Celý venkovní areál muzea je zatravněn až na kamenný podklad u vchodu, pod průjezdem a okolo hanáckého gruntu. Mezi jednotlivými místnostmi obytné části jsou mezi místnostmi nízké prahy. Nejen pro zrakově postižené návštěvníky nabízíme prohlídku s možností osahat si a vyzkoušet některé předměty každodenního života na hanáckém venkově. Předměty denní potřeby v domácnosti, a řemeslné či zemědělské nářadí. Například: struhadlo na zelí, krejčovská žehlička, ševcovské kladívko, kopist na prádlo a valcha na praní, cep na obilí a ruční fukar, vyrývák na brambory, nepálená a pálená cihla. Během návštěvy můžete vidět také živá domácí zvířata - kočku, králíky a slepice s kohoutem. V blízké budoucnosti je muzeum plánuje rozšíření o kozy a ovce.

Během roku probíhá v Hanáckém muzeu v přírodě pravidelně několik jednodenních tematických programů k tradiční lidové kultuře, například masopust, Velikonoce, žně, hliněné stavitelství, lidové kroje a Vánoce. Většina programů má i edukativní charakter. Návštěvníci si mohou vyzkoušet např. pletení tatarů, posekat obilí luňákem a vymlátit jej cepem, zhotovit hliněnou cihlu, nebo si vyzkoušet některé vánoční hanácké zvyky. V červnu pořádáme interaktivní vzdělávací programy pro školní a předškolní děti, zaměřeny na lidová řemesla a zvyky. Koncem srpna je v muzeu program s názvem Koniny, který je určen především dětem s jízdou na koni, loutkovým divadlem, malováním na obličej či střelbou z luku.

Objednávání:

Prohlídkový okruh je možné absolvovat pouze s průvodcem. Komentované prohlídky začínají každou hodinu. Organizované skupiny si mohou prohlídku rezervovat předem telefonicky, nebo emailem. Mimo návštěvnickou sezónu (říjen až duben) je lépe využít emailový kontakt.

Kontakt:

+420 585 967 310, hanackemuzeum@nmvp.cz   

Otevírací doba: 

  1. – 31. 5. pouze soboty a neděle 10:00 – 16:00
  2. – 31. 8. úterý až neděle 10:00 –17:00 h
  3. – 30. 9. úterý až neděle 10:00 –16:00 h
  4. – 30. 4. zavřeno, pořádány jsou pouze jednodenní akce – masopust, Velikonoce a Vánoce.

Ve státní svátky, pokud nepřipadají na pondělí, je vždy od května do září otevřeno.

Vstupné

ZTP 80 Kč, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč, základní 100 Kč, snížené 80 Kč – senioři nad 65 let a děti 15 -26 let. Případně aktuální vstupné zde.

Trasa:   

Autobusem: Po vystoupení z autobusu od Olomouce na zastávce Příkazy, Horní konec se vydáte ve směru jízdy po chodníku, podél přirozené vodící linie chodník, tráva. Na křižovatce odbočíte vpravo a půjdete stále v přímém směru podél pravé strany chodníku cca 250 metrů. Na další křižovatce odbočíte opět vpravo a budete se držet linie budov po pravé ruce. Po cca 200 metrech přímé chůze se vpravo nachází budova Hanáckého muzea s popisným číslem 54. Vchod do muzea je širokými dvoukřídlými vraty, za nimiž je prostorný průjezd, kde se po pravé straně nachází dveře do pokladny. Celková délka trasy je cca 500 metrů.

Vlakem: Po vystoupení z vlaku ze směru Olomouc na vlakové zastávce Příkazy projdete kolem nádražní budovy a přejdete rušnou komunikaci, kde není vyznačen přechod pro chodce, na protější chodník. Odsud budete pokračovat ve směru jízdy vlaku podél pravé přirozené vodící linie v přímém směru. Na první odbočce u Boží muky zahnete vpravo a dále budete pokračovat v přímém směru podél pravé linie chodníku a trávy, nebo jiných povrchů na jeho konec. Zde přejdete na protější chodník a budete pokračovat stále stejným směrem podél pravého obrubníku. Na varovném pásu, kde se chodník stáčí vlevo, se přesunete na levou stranu chodníku a budete se držet přirozené linie budov. Po cca 350 metrech dojdete k budově Hanáckého muzea, číslo popisné 54. Vchod do muzea je širokými dvoukřídlými vraty, za nimiž je prostorný průjezd, kde se po pravé straně nachází dveře do pokladny. Celková délka trasy je cca 1 kilometr.

Vyhledat spojení

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých.

Hanácké muzeum v přírodě se nachází v západní části obce Příkazy, vzdálené cca 10 km od Olomouce. Je dobře dostupné linkovými autobusy ze zastávky Příkazy, Horní konec, vzdáleno cca 500 metrů pěší chůze. Od vlakové zastávky je vzdáleno asi 1 kilometr.

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, známé též jako Hanácké skanzen, je unikátním dokladem hliněného stavitelství na Hané. První informace o Kameníčkově gruntu, jak se toto stavení také nazývá po posledních majitelích, pochází již ze 16. století. Muzeum tvoří soubor hliněných lidových staveb. Skládá se ze čtyř špaletových stodol a kompletního hanáckého statku s obytnou a hospodářskou částí z roku 1876, a zahradou s tradičními druhy ovocných stromů. První expozice byla otevřena v roce 1990.

Kameničkův grunt je jednopatrová stavba se dvěma řadami oken a širokými dvoukřídlými dřevěnými vraty s výrazně modrou podrovnávkou. Za vraty je prostorný průjezd, kde se vpravo nachází dveře do pokladny a vlevo WC pro návštěvníky. Ve vnitřních prostorech jsou vyšší dřevěné prahy a označené dřevěné schody. Na dvoře a v zahradě je travnatý terén, v hospodářské části budov jsou podlahy hliněné.

Hanácké muzeum v přírodě je jednou ze čtyř organizačních složek Národního muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

Webové stránky objektu:

Hanácké muzeum v přírodě 

Web s informacemi o objektu: 

Hanácké muzeum na portále Kudy z nudy

Webové stránky jsou přístupné i pro odečítače JAWS A NVDA.

Poznámka:  

Vodicí psi do areálu muzea mohou.

WC pro návštěvníky se nachází vlevo od průjezdu, naproti pokladně. Viděno ze dvora – WC je vpravo před průjezdem.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3  

Hudební podkres - Hanácké tance ze 17. století, úprava Zuzana Blahunková, CD Debe decke tak belo, Muzika Haná, 2001


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Hanácké muzeum v přírodě - audio pozvánka v češtině


SPUSTIT/STÁHNOUT | Hanácké muzeum v přírodě - audio pozvánka v hanáčtině