Prezentační materiál Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

Publikováno 21.07.2015 17:25 Králová Taťána


Prezentační materiál Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

 

Pomáháme si zorientovat se v životě

 

2 SONS ve zkratce

 

Kdo jsme?

Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS).

 

Spolek s celostátní působností, který píše svou historii od června 1996.

 

Je pokračovatelem tradice péče o nevidomé, která se na našem území datuje od začátku 19. století.

 

Své odbočky a odborná střediska máme ve většině okresů, evidujeme na 10 000 členů.

 

Jaké je naše poslání?

Sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájit jejich zájmy a poskytovat konkrétní služby vedoucí k jejich integraci do společnosti.

 

Jaké jsou naše priority?

Vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku.

 

Podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých.

 

Socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech.

 

Odstraňování architektonických a informačních bariér pro zrakově postižené.

 

Hledání nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně osvětlování problematiky zrakového postižení.

 

Víte, že…

…jméno pražské čtvrti Klárov má původ u osvíceného univerzitního profesora Aloise Klara, který tam v roce 1832 založil tzv. „zaopatřovací a zaměstnávací ústav pro dospělé slepce“?

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
Krakovská 21                          č.registrace u MV: II/s-OS/1-30 302/96-R
Praha 1                                   datum registrace: 3.7.1996
110 00                                    IČO: 65399447

tel.: 221 462 462                    DIČ: CZ65399447
fax: 221 462 461                    e-mail:
sons@sons.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., číslo účtu: 9138014/2700

Adresy jednotlivých odboček

Blansko                     

K. J. Mašky 2

678 01

tel.: 516 410 595, 607 205 008

e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

 

Česká Lípa

Červeného kříže 259

Městská knihovna Špičák

470 01

tel.: 487 874 861, 603 935 436

e-mail: ceskalipa-odbocka@sons.cz

 

Česká Třebová

Mlýnská 900
560 02

tel.: 465 535 325, 607 657 188

e-mail: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

Frýdek-Místek

Malý Koloredov 811
738 01

tel.: 558 437 377, 777 853 505

e-mail: frydekmistek-odbocka@sons.cz

 

Cheb

Karlova 17
350 01 Cheb

tel.: 354 430 924, 776 558 358

e-mail: cheb-odbocka@sons.cz

 

Chomutov

Dřinovská 4606
430 04

tel.: 474 628 957, 604 822 898

e-mail: chomutov-odbocka@sons.cz

 

Jablonec nad Nisou

Dlouhá 25a/1376
466 01

tel.: 483 318 245, 605 245 769

e-mail: jablonecnadnisou-odbocka@sons.cz

 

Jeseník

Tovární 1332/234
790 01 Jeseník

tel.: 584 412 697, 736 671 586

e-mail: jesenik-odbocka@sons.cz

 

Kroměříž

Velehradská 625
767 01

tel.: 573 335 340, 775 085 129

e-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz

 

Kyjov

třída Komenského 617
697 01

tel.: 518 613 394, 737 721 504

e-mail: kyjov-odbocka@sons.cz

 

Mladá Boleslav

Jana Palacha 1297
293 01

tel.: 326 737 758, 603 310 738

e-mail: mladaboleslav-odbocka@sons.cz

 

Nový Jičín

Štefánikova 7
741 01

tel.: 556 720 809, 776 488 164

e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz

 

Olomouc

I. P. Pavlova 69
779 00

tel.: 585 427 750, 605 812 914

e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

 

Opava

Horní náměstí 47
746 01

tel.: 553 756 175, 737 502 012

e-mail: opava-odbocka@sons.cz

 

Ostrava

Sadová 5
Moravská Ostrava

702 00

tel.: 596 783 083, 776 305 022

e-mail: ostrava-odbocka@sons.cz

 

Prostějov

Svatoplukova 15
796 01

tel.: 582 331 254, 605 562 244

e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz

 

Přerov

Čechova 2
750 02

tel.: 581 735 187, 603 225 487

e-mail: prerov-odbocka@sons.cz

 

Šumperk

8. května 22
787 01

tel.: 583 217 105, 736 671 585

e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz

 

Tábor

Kvapilova 2289
390 03

tel.: 381 231 447, 775 085 124

e-mail: tabor-odbocka@sons.cz

 

Tachov

Stadtrodská 1516

347 01

tel.: 374 721 921, 739 726 247

e-mail: tachov-odbocka@sons.cz

 

Trutnov

Horská 5
541 01

tel.: 499 329 656

e-mail: trutnov-odbocka@sons.cz

 

Třebíč

Sedlákova 1
674 01

tel.: 561 205 542, 723 806 880

e-mail: trebic-odbocka@sons.cz

 

Vsetín

Tyršova 1271
755 01

tel.: 571 424 370, 605 840 517

e-mail: vsetin-odbocka@sons.cz

 

Zlín

Podlesí IV/5302
760 01

tel.: 577 210 689, 777 498 706

e-mail: zlin-odbocka@sons.cz

 

 

 „Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.“                                                                       motto SONS

 

Kdo tvoří naši organizaci

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je spolkem, který sdružuje přibližně 10 000 těžce zrakově postižených občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců.

Má svého prezidenta, jenž slouží 4leté volební období. Do funkce ho volí celostátní shromáždění, nejvyšší orgán SONS.

 

Celostátní shromáždění je tvořeno

– delegovanými zástupci všech oblastních odboček SONS, jež působí ve většině bývalých okresů ČR

– stálými, přímo zvolenými členy Republikové rady

– nestálými, nepřímo volenými členy Republikové rady

– prezidentem organizace

– viceprezidentem organizace

– jedním zástupcem každé obecně prospěšné společnosti založené SONS, který je zároveň řádným členem SONS

– a také jedním zástupcem celostátně působícího klubu, zřízeného Republikovou radou.

 

 

Republiková rada je vedle 7 přímo volených členů, prezidenta a viceprezidenta tvořena také předsedy krajských koordinačních rad, které působí ve všech krajích ČR.

Aby SONS mohla plnit své poslání a efektivně přispívat ke zvyšování kvality života lidí s těžkým zrakovým postižením ve společnosti, vytvořila celou řadu odborných středisek. Z nich jsou některá už dnes ustavena jako samostatné obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelem je SONS.

Víte, že…

…čestným prezidentem naší organizace je PhDr. Milan Pešák? V čele organizací nevidomých stál 14 let, poté se v roce 2006 rozhodl věnovat politice a o 4 roky později se stal historicky prvním nevidomým senátorem.

 

 

Jak je to ve světě

 

Nejvýznamnější organizací s celosvětovým působením je Světová unie nevidomých. Vznikla v roce 1984 sloučením Světové rady pro blaho slepců a Mezinárodní federace nevidomých.

 

Schází se každé 4 roky a k jejím výrazným počinům patří uznání Braillova písma za oficiální jazyk organizací UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu).

 

Ve svých 190 členských zemích eviduje celkem 285 milionů nevidomých a lidí s vážnou poruchou zraku.

 

SONS je vedle této organizace také členem Evropské unie nevidomých. Ta se zabývá 5 klíčovými oblastmi: právy lidí se zrakovým postižením, jejich zaměstnaností, rozdílností, spoluprací s evropskými institucemi (především s Evropskou unií) a komunikací.

 

Pravidlem Evropské unie nevidomých je, že všech 13 členů jejího řídícího výboru je částečně, nebo úplně nevidomých.

 

Víte, že…

…první písemné zmínky o lidech s vadami zraku pocházejí zhruba z 18. století před naším letopočtem? Tyto poruchy se snažili léčit už staří Egypťané, Číňané nebo Indové. Ve vyspělých římských či arabských kulturách usilovali o to, aby nevidomé zapojili do běžného vzdělávání. Římský řečník Marcus Fabius Quintillianus na začátku našeho letopočtu vytvořil soubor reliéfních písem, jež mohli číst i nevidomí.

 

 

Historie práce s nevidomými v ČR

 

V českých zemích sahají kořeny práce s nevidomými do počátku 19. století, kdy pro ně vznikají vzdělávací ústavy i spolky. V roce 1902 tu byly 3 speciální výchovně-vzdělávací ústavy.

 

V Praze fungovaly soukromé - Hradčanský (byl založen v roce 1807 jako první vzdělávací instituce v českých zemích) a Klarův, v Brně pak zemský. Potomci profesora Aloise Klara pak v roce 1897 otevřeli v Praze první mateřskou školu pro nevidomé u nás.

 

Jen velmi málo zrakově postižených však v té době bylo soběstačných. Nevidomí si vydělávali jako učitelé jazyků, hudby, jako řemeslníci (košíkáři, kartáčníci…)…

 

Chyběla ovšem organizace, která by pro lidi se zrakovým postižením pracovala. Proto v roce 1902 přišel nevidomý hudebník a ladič pian Antonín Růžička s nápadem takovou založit a vznikl Podpůrný spolek samostatných slepců pro české země se sídlem v Praze, do jehož čela byl zvolen právě Růžička.

 

Spolu s ostatními se přičinil o to, že byl v roce 1909 v Praze založen Zemský spolek pro výchovu a zaopatřování slepců v Království českém, jenž následně na Malé Straně otevřel soukromý Deylův ústav pro slepé. Ten byl také první školou s výukou pouze v češtině, v současnosti funguje jako hudební konzervatoř a ladičská škola.

 

V roce 1925 si Podpůrný spolek postavil z vlastních prostředků domov pro nevidomé v Nových Vysočanech. Budova však byla v roce 1945 při spojeneckém bombardování Prahy zničena a její obyvatelé za ni dostali jako náhradu od pražského primátora dům v Krakovské ulici, kde dnes sídlí SONS.

 

Během éry komunismu se specializovaná práce s nevidomými rozplynula v činnosti tehdejšího celostátního Svazu československých invalidů, který až do roku 1990 po dobu 40 let sdružoval všechny lidi se zdravotním postižením.

 

S jeho prací panovala obecná nespokojenost, ovšem prostor pro novou organizaci vznikl až po revoluci v roce 1989. Svaz se pár měsíců po ní přeměnil na Sdružení zdravotně postižených a jedním z jeho členů se stala Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR.

 

Už 3. prosince 1989 vzniká specializovaná samostatná organizace sdružující těžce zrakově postižené lidi – Česká unie nevidomých a slabozrakých. Ta se zaměřila především na vytvoření sítě odborných ambulantních středisek, známých pod názvem Tyfloservis.

 

Vedle toho se jí podařilo zavést další profesionální služby pro nevidomé jako rehabilitační a rekvalifikační středisko, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických i technických bariér, sociálně právní poradenství, prodejnu tyflopomůcek...

 

Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR zase souběžně zakládá obdobnou síť středisek, jež provozovala také služby pro zrakově postižené v oblasti pomůcek a sociální rehabilitace.

 

Vzhledem k podobným záměrům i činnosti se obě organizace dne 16. června 1996 slučují a vzniká nynější Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tento krok měl v hnutí zrakově postižených zásadní význam pro jednotný postup vůči státní a veřejné správě.

 

Součástí nového celku se stává i redakce časopisu Zora, otevírá se středisko sociálně právního poradenství a asistentské služby, středisko integračních aktivit a podpory pracovního uplatnění. Činnost organizace tím získává komplexnost, mezi obdobnými spolky ojedinělou.

 

Víte, že…

…když v roce 1802 zakládali v německých Drážďanech první mateřskou školku pro nevidomé na světě, bylo to v době, kdy panovalo obecné přesvědčení o tom, že vzdělání nevidomému škodí? Prý proto, že si víc uvědomuje svou znevýhodněnou situaci…

 

Víte, že…

…už v roce 1917, během 1. světové války, inicioval nevidomý hudební skladatel Karel Emanuel Macan založení knihovny a tiskárny pro zrakově postižené, které fungují dodnes? V témže roce také začal vydávat časopis pro nevidomé a slabozraké Zora, sestavil i první český slepecký almanach Jitřenka, mezi nevidomými propagoval esperanto…

 

Zdroj: www.brno.braillnet.cz, www.tyflonet.cz

 

 

Co o nevidomých a slabozrakých platí, a co ne

 

Představy o potřebách a životě lidí s úplnou či částečnou ztrátou zraku jsou často zkreslené, panují o nich nejrůznější pověry a předsudky. Ty přitom mohou negativně formovat postoje okolí ke zrakově postiženým. Jaké jsou nejčastější omyly ve vnímání druhých?

 

Mějte na paměti, že:

Ztráta zraku automaticky NEVEDE ke zlepšení ostatních smyslů, především hmatu a sluchu.

 

Slabozraký se časem NESTANE úplně slepým.

 

Používáním zraku si jej slabozraký ještě víc NEKAZÍ.

 

Rehabilitace slabozrakých NESPOČÍVÁ v používání vhodných optických pomůcek.

 

Nevidomí NEMAJÍ hudební sluch lepší než ostatní lidé.

 

Od narození NEMAJÍ nevidomí vyvinutý zvláštní šestý smysl pro vnímání překážek.

 

Ztráta zraku NEVYVOLÁVÁ výjimečné schopnosti, jako třeba schopnost předvídat budoucnost.

 

Při rozhovoru s nevidomým NENÍ TŘEBA mluvit jednoduše pro to, aby nám porozuměl.

 

Taktéž NEPLATÍ, že na dotyčného musíme hovořit nahlas a zřetelně.

 

S nevidomým MŮŽEME mluvit o barvách, tvarech a jiných zrakových vjemech jako s každým jiným.

 

NENÍ PRAVDA, že bychom se měli vyhnout obratům jako „Podívej se“, Uvidíme se“ a podobným. Nevidomého jejich použitím nikterak neraníte.

 

Nevidomý NEMUSÍ být za všech okolností vždy neskonale vděčný za jakoukoliv naši pomoc.

 

Čím víc má člověk dioptrií, tím NEMÁ automaticky horší zrak.

 

Každou poruchu zraku brýle NENAPRAVÍ.

 

NEPLATÍ domněnka, že kdo nosí dioptrické (běžné) brýle, ještě docela dost vidí.

 

Každý, kdo chodí s bílou holí či s černými brýlemi, NENÍ zcela nevidomý.

 

Nevidomému NENÍ jedno, jak je oblečen, přestože na sebe nevidí. Druzí ho proto MAJÍ PRÁVO o tom uvědomit.

 

Nevidomého samozřejmě MŮŽEME upozornit na nevhodný zevnějšek i chování.

 

JE NESMYSL, že v bytě nevidomého nemají obrazy a zrcadla co dělat.

 

Ztrátou zraku se člověk automaticky NESTÁVÁ zcela závislým na pomoci okolí.

 

Zdroj: www.sons.cz

 

 

10 stěžejních projektů SONS v číslech

 

BÍLÁ PASTELKA

veřejná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých

 

87777

telefonní číslo, na něž je možné posílat v rámci sbírky dárcovské SMS ve tvaru DMS PASTELKA. Cena zprávy je 30 korun.

VÝCVIK VODICÍCH PSŮ

příprava pomocníků nevidomých

 

250 000

přibližně tolik korun je současná cena vycvičeného vodicího psa při předávání novému majiteli

 

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

opatření pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých

 

20

ve více než tolika velkých městech v Česku reagují vozidla veřejné dopravy na povel slepecké vysílačky hlášením čísla linky a směru jízdy

 

NAVIGAČNÍ CENTRUM

pomoc zrakově postiženým při samostatném cestování

 

900 10 00 60

takové je telefonní číslo linky centra, na níž jsou (včetně víkendu) k dispozici vyškolení operátoři.

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

pomoc při řešení nepříznivé sociální situace vzniklé (nebo hrozící) v důsledku zrakového postižení

 

20

tolik odborných sociálních poraden pro lidi se zrakovým postižením jsme po celé republice otevřeli do roku 2013

 

TYFLOKABINET

metodické centrum elektronických kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené

 

2

tolik učeben je v naší hlavní budově v Praze v Krakovské ulici vybavených pro výuku používání speciálních pomůcek

 

knihovna digitálních dokumentů

pro nevidomé a slabozraké

 

23 039

tolik titulů (15 489 knih a 7550 časopisů) zpracovala pro zrakově postižené během prvních 20 let své existence (1993 – 2013)

 

ZORA

časopis pro zrakově postižené

 

1917

od tohoto roku nepřetržitě do současnosti Zora vychází

 

BLIND FRIENDLY WEB

internetové stránky pro uživatele se zrakovým postižením

 

2004

v onom roce jsme se podíleli na vzniku prvního metodického materiálu Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu, který vydalo tehdejší Ministerstvo informatiky

 

KULTURA

tvůrčí činnost nevidomých a slabozrakých umělců

 

600

taková je kapacita míst k sezení Španělského sálu Pražského hradu, jenž se každoročně od roku 1994 plní při slavnostním koncertu naší organizace

 

 

Bílá pastelka

 

Všeobecně známá veřejná sbírka, která se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15. října).

 

Tento den si nevidomí po celém světě připomínají jako White Cane Day, případně jako White Cane Safety Day, Což je výrazný symbolický mezník, k němuž poskytli inspiraci nevidomí Američané.

 

Vyhlášením Dne bílé hole v roce 1964 získali nevidomí v USA významné uznání, bílá hůl prokázala schopnost dát nevidomým velkou míru nezávislosti a sehrát komunikační úlohu ve vztahu ke společnosti. Den bílé hole byl výzvou pro další emancipaci zrakově postižených osob po celém světě.

 

První ročník Bílé pastelky se uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v Česku. S prodejem pastelek nám každoročně ve stovkách měst v republice pomáhají tisíce dobrovolníků, většinou středoškoláků.

 

Z výnosů sbírky jsou podporovány především projekty jako výcvik vodicích psů, odstraňování bariér, navigační centrum, digitální knihovna a řada dalších.

 

Proč název Bílá pastelka a její symbolika? Když s ní kreslíte na klasický bílý papír, výsledek nevidíte. Obraz je tedy stejný pro vidícího i nevidomého, samotná bílá pastelka je symbolem neviditelného.

 

Záštitu nad sbírkou má pravidelně předseda (předsedkyně) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obsah pokladniček je počítán za přítomnosti zástupců příslušných úřadů měst a obcí, v nichž se dobrovolníci s danou kasičkou pohybovali.

 

Sesterská sbírka Biela pastelka funguje i na Slovensku, kde ji organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

 

Jak se můžete zapojit? Kupte si v den sbírky bílou pastelku či pošlete svůj příspěvek kdykoliv během roku na účet 8888332222/0800 nebo odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PASTELKA na číslo 87777 (cena je 30 korun, z toho SONS dostane 28,50).

 

Na internetu:

www.bilapastelka.cz

 

https://www.facebook.com/bilapastelka

 

Víte, že…

… v dosud nejúspěšnějším ročníku sbírky se v roce 2004 podařilo vybrat 5 844 695 korun?

 

 

Výcvik vodicích psů

 

Sahá od vlastního chovu štěňat ze speciálních chovů z Mezinárodní federace výcvikových škol vodicích psů přes jejich předvýchovu, veškerou veterinární péči až po výcvik zakončený závěrečnou zkouškou.

 

Připravit se na soužití musí i klient tak, aby oba bezpodmínečně tvořili optimální, sladěnou dvojici. Trénink zahrnuje i předání