Prezentace pomůcek z projektu IROP - 15. 11. 2022

Publikováno 16.11.2022 12:43 Odbočka Blansko


Obrázek

Řeklo by se úterý a jako obvykle koná se tradiční klubová aktivita;
tentokráte jsme měli velký den - uživatelé přišli zkoumat nové
kompenzační pomůcky, které jsme obdrželi v rámci projektu IROP; dveře
musely zůstat otevřené, neb nás bylo stále více a více - a to je dobře;
uživatelé mají zájem a přece jen je lepší, když si mohou pomůcku
vlastnoručně osahat, vyzkoušet a posléze se rozhodnout - budou-li si o
ni žádat přes UP; a nezůstalo jen u nových pomůcek, došlo k vzájemné
konfrontaci - co, kdo vlastní za pomůcku, jak mu slouží, kde se najde i
vhodnější atd.; zkrátka - dobrá věc se podařila; uživatelé byli spokojeni a
pro ty z oblasti Boskovicka slibujeme, že i pro ně bude tato prezentace
v nejbližší možné době připravena


Obrázky