Prezentace odbočky SONS Třinec ve společnosti Pickering Interfaces s.r.o.

Publikováno 06.03.2023 10:56 Odbočka Třinec


Obrázek

Společnost Pickering Interfaces s.r.o. obdarovala letos naší odbočku finančním darem. Při podpisu smlouvy jsme byli představiteli společnosti pozváni do jejich sídla v Bystřici na Den s charitou, kde se sešli všechny letos obdarované společnosti. Konání výše zmíněné akce připadlo na den 3. 3. 2023

Den s charitou, jak se akce jmenovala, byl rozdělen na dvě části. Nejprve v 8:00 nás přivítali představitelé společnosti Pickering Interfaces s.r.o., kteří nám povyprávěli něco o historii společnosti, čím se zabývají, a s kým spolupracují. Následně jsme si prošli prostory firmy, včetně samotného provozu, kde nám na jednotlivých úsecích provozu byl podáván výklad, k čemu konkrétní místo slouží. Po té následovala druhá část programu, a sice prezentace jednotlivých obdarovaných organizací. Pohovořil jsem tedy o naší organizaci, jak z celorepublikového hlediska, tak i o akcích, a činnosti naší odbočky SONS. Spolu s naší organizací zde prezentovala ještě SŠ, ZŠ, MŠ Třinec pro děti se speciálními potřebami, a společnost Cheval z Bystřice zabývající se hypoterapií. Bylo zajímavé poslechnout si i prezentací jiných společností, a získat tak ucelený vhled a představu, jak to funguje jinde.

Závěrem, bych chtěl tou to cestou za celou naší oblastní odbočku SONS Třinec moc poděkovat společnosti Pickering Interfaces s.r.o., a jejím zaměstnancům, za to, že jsme byli vybráni, abychom získali finanční dar, který nám pomůže v naší další činnosti.

Vít Bulawa, předseda oblastní odbočky Třinec

SONS ČR, z.s.


Obrázky