Prezentace SONS v Mateřské škole

Publikováno 21.03.2019 14:25 Odbočka Opava


Obrázek

Nevidomí mezi dětmi

Je známo, že malé děti jsou zvědavé a zvídavé, zejména tehdy, když se jedná o věci, se kterými se setkávají méně často a jsou pro ně neobvyklé. Proto jsme v minulém týdnu, s nevidomými kolegy Boženkou a Vaškem, zavítali do Mateřské školy křesťanské na Mnišské ulici v Opavě, abychom jim vysvětlili, proč na ulici potkávají lidi s bílou holí. Řekli jsme jim, že jsou to lidé stejní jako my, jenom nevidí a místo očí používají bílou hůl, hmat a sluch. Také jsme jim představili některé užitečné pomocníky, které slabozrací a nevidomí lidé využívají nejen v domácnosti, ale i na hraní. Ukázali jsme dětem, že i nevidící maminka nebo tatínek si mohou s dětmi krásně hrát.

Děti i dospělé tato malá ukázka ze života osob se zrakovým postižením velmi zaujala.

Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře a mělo příznivý ohlas nejen u dětí, ale i u rodičů. Proto jsme se dohodli na další spolupráci a plánujeme několik společných setkání, například letní hrátky s dětmi a jejich rodiči na školní zahradě.

Už teď se moc těšíme!

Petra Plchová

Upravila LM