Prezentace SONS na Senior symposiu v Přerově a v knihovně v Troubkách nad Bečvou

Publikováno 13.10.2023 12:12 Odbočka Přerov


Obrázek

Pracovnice SONS Přerov informovaly veřejnost o službách pro osoby s těžce poškozeným zrakem. 

5. října se zúčastnily pracovnice přerovské odbočky SONS dvou akcí. První pořádalo město Přerov pod názvem "Senior symposium", kde se prezentovaly organizace pomáhající seniorům a zdravotně postiženým lidem. Po této akci se pracovnice odbočky přemístily do obce Troubky, kde v Místní knihovně předvedly, tak jako na předešlé akci, kompenzační pomůcky z projektu IROP, ukázaly časopisy a kalendáře se zvětšeným tiskem nebo Braillem, informovaly zájemce o službách sociálního poradenství a aktivizačních službách. Zodpověděly na dotazy přítomných hostů a rozdaly kontakty na služby SONS ČR.


Obrázky