Převzetí výtěžku benefičních koncertů od ZUŠ Kroměříž

Publikováno 03.02.2019 12:04 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Velmi rádi bychom i touto cestou srdečně poděkovali vedení, pedagogům a zvláště žákům ZUŠ Kroměříž za úžasnou práci, se kterou připravili návštěvníkům koncertů mnoho krásných zážitků a všem společně za vyjádřenou laskavou podporu.

Každý finanční dar je pro nás důležitým prostředkem pro zajištění činnosti a připravovaných aktivit pro zrakově postižené uživatele našich služeb a my jsme za veškerou pomoc nesmírně vděčni.

Díky tomuto daru budeme moci našim členům připravit spoustu nových zážitků při společných setkáních, kulturních a sportovních akcích, poznávacích výletech, prohlubování jejich znalostí a dovedností pomáhajících usnadnit i zpestřit život se zrakovým postižením. Získané finanční prostředky nám umožní uspořádat kupříkladu i letní několikadenní relaxační pobyt v lázních nebo se zúčastnit akcí organizovaných jinými oblastními odbočkami. O všech uskutečněných akcích budeme naše přátele rádi pravidelně informovat.

Srdečné díky pracovníci Oblastní odbočky Kroměříž 


Obrázky