Přejeme štastný nový rok

Publikováno 28.01.2019 14:55 Odbočka Vrchlabi


Obrázek

Je mnoho lidí, které jsme v tomto roce poznali, kteří nám fandí, jsou našimi členy, nebo nás finančně podporují. Za tento rok děkujeme obci Rudník, obci Dolní Kalná a obci Prosečné, dále jednotlivcům panu Kašparovi a paní Šírové za finanční podporu. Velké díky patří městu Vrchlabí za prostory ve kterých může naše odbočka fungovat. Děkujeme také všem, kteří nás podpořili formou příspěvku na sbírce Bílá pastelka. Díky patří dobrovolnici paní Brožové, která se stará o naši vývěsku na náměstí ve Vrchlabí a pravidelně navštěvuje našeho člena, který k nám zatím bohužel nedojde. Díky našim dárcům jsme mohli přispět členům na vstupné, zakoupit vhodný gauč a křesílko pro členy a příchozí z řad veřejnosti, uhradit část provozních nákladů, zakoupit hudební nástroje na naše pěvecké aktivity, uhradit část nákladů na jarní a vánoční dílny a spousty dalších věcí, potřebných k chodu naší odbočky. Velmi nám pomáháte vytvářet příjemné prostředí a podporovat aktivity pro lidi, kteří to opravdu potřebují. Díky vám tu můžeme být a poskytovat vše v dobré kvalitě. Všem ještě jednou velké "DĚKUJEME!"
Přejme všem krásné vánoční svátky, plné pohody a především vzájemného porozumění a náklonnosti. Do nového roku hodně úspěchů a především zdraví.
Letošní PF pro vás nakreslil výtvarník pan Milan Miklík, který svého času hojně publikoval například v časopise Trnky Brnky a Dikobraz. Nyní je po vážné dopravní autonehodě, která zapříčinila, že i on potřebuje takřka celodenní dopomoc v jeho běžném životě. Je upoután na invalidní vozík a stal se klientem zařízení Života bez bariér. Jeho život se den ze dne naprosto změnil. Přesto neztrácí svůj osobitý humor a dále kreslí. Jemu patří naše letošní poslední "děkujeme" za krásné přání do nového roku.


Obrázky