Předvánoční oblastní shromáždění.

Publikováno 11.12.2017 10:49 Odbočka Olomouc


Obrázek

A přišel i Mikuláš

Ve středu 29. listopadu jsme se jako již tradičně všichni sešli na předvánočním oblastním shromáždění. Prostředí U-klubu v areálu vysokoškolských kolejí všichni dobře známe, kdo potřeboval doprovodit od tramvaje využil služeb našich dobrovolníků a studentek na praxi. Sál byl otevřený už hodinu před zahájením, toho využili naši členové k zaplacení členských příspěvků a vyzvednutí kalendářů, někteří si ještě kalendáře a časopisy objednávali.

Předvánoční oblastní shromáždění má vždy sváteční atmosféru, program není dlouhý, jde spíše o neformální setkání našich členů. Po krátkém přivítání všech přítomných jsme si na úvod vyslechli písně v podání nevidomého zpěváka a hudebníka Ivo Jelenčiče. Poté pronesli krátké zdravice naši hosté. Jako první promluvil ředitel Moravského divadla Mgr. Pavel Hekela, který na závěr pozval naše členy na prohlídku divadla. Této nabídky rádi využijeme, Klárka prohlídku zařadí do seznamu plánovaných akcí na příští rok. Jako další vystoupil prezident olomoucké pobočky Lions klubu Zdeněk Svozil, který nás krátce seznámil s činností klubu. Ten se soustřeďuje především na pomoc jednotlivcům, většinou neposkytují přímo peníze, ale nakupují speciální pomůcky či techniku. Jako poslední pozdravil účastníky prezident SONS Mgr. Václav Polášek. Klárka nás poté seznámila s plánovanými akcemi na následující měsíce a všechny pozvala na 28. prosince do kostela u kapucínů na vánoční koncert.

Po krátké přestávce, kterou využily naše dobrovolnice k roznášení občerstvení, už všichni netrpělivě vyhlíželi příchod Mikuláše. Tentokrát přišel sám, bez doprovodu čertíků - ti už nám trochu odrostli a mají jiné zájmy. Tentokráte nás ale překvapil - už ve dveřích zatroubil na trumpetu a tak oznámil svůj příchod. Náš Mikuláš v podání Toníka Dočkala zvládl vše bravurně sám, nejprve promluvil k přítomným, pak všechny obešel, s každým se pozdravil a rozdal drobné dárky.

A na rozloučenou nám ve dveřích opět zatroubil.

Následovala volná zábava a poté jsme se již rozcházeli do svých domovů. Všichni odcházeli spokojeni a společně se těšíme zase na jaře na další setkání.

Jana Krčová


Obrázky