Přednáška o sociálních službách pro zrakově postižené

Publikováno 16.10.2018 12:15 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Studenti byli seznámeni s hlavním posláním SONS ČR a jejími projekty, s činností Oblastní odbočky v Kroměříži zahrnující sociální poradenství a sociální aktivizační služby, dalšími odbočkovými aktivitami a návaznými službami pro zrakově postižené poskytovanými o. p. s. Tyfloservis a krajskými TyfloCentry. Prohlédli si některé z kompenzačních pomůcek umožňujících zrakově postiženým zvládání každodenních situací, orientaci a samostatný pohyb.

 V rámci prostorové orientace se studenti seznámili s přirozenými a umělými vodícími liniemi, akustickými a reliéfními prvky pro orientaci a navigaci v terénu, typy bílých holí a základními technikami chůze s bílou holí, které si měli možnost prakticky vyzkoušet. Dále byli poučeni o správné komunikaci a přístupu k nevidomým, jak nevidomého oslovit, kdy nabídnout pomoc a jak nevidomé správně a bezpečně provázet. Ve dvojicích a s klapkami na očích si sami vyzkoušeli role nevidomých i jejich průvodců, obcházení překážek, průchod zúženým prostorem, doprovod a usazení nevidomého v prostředcích hromadné dopravy a bezpečné zdolání schodiště.


Obrázky