Přednáška o sociálních službách pro nevidomé a těžce zrakově postižené, správné komunikaci s nevidomými a jinak zrakově postiženými, prostorové orientaci a kompenzačních pomůckách

Publikováno 28.10.2017 10:34 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V úterý 24. října jsme ve spolupráci s Krajskou pobočkou o. p. s. Tyfloservis  Zlín uspořádali přednášku o sociálních službách, komunikaci s nevidomými  a jinak zrakově postiženými, prostorové orientaci a kompenzačních pomůckách pro studenty Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži.

V první části přednášky byli studenti seznámeni se službami sociální rehabilitace, terénními službami a další činností Tyfloservisu. Pomocí speciálních brýlí si mohli vyzkoušet, jak vypadají různé typy zrakových postižení. Paní Lenka Houšková ukázala studentům signalizační a orientační hole pro nevidomé a osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu a předvedla celou řadu pomůcek, umožňujících kompenzaci zrakového znevýhodnění, např.: pomůcky pro komunikaci a práci s  informacemi – ozvučené mobilní telefony, diktafon; pomůckami pro domácnost – identifikátory hladiny a barev, náramkové hodinky, ozvučené budíky, kuchyňské váhy, pomůcky pro měření tělesné i venkovní teploty, peněženky, pomůcky pro třídění a dávkování léků, pomůcky pro označování a popis věcí; zdravotnické pomůcky – ozvučený glukometr a přístroj pro měření krevního tlaku; a další.

Pan Kurek představil Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, její poslání, konkrétní projekty a služby poskytované zrakově postiženým členům a klientům po celé České republice a práci oblastních odboček. Podrobněji pohovořil o naší odbočce, o sociálním poradenství, sociálních aktivizačních službách, klubové činnosti a volnočasových aktivitách.

Společně pak předvedli studentům zásady správné komunikace s nevidomými a základní techniky průvodcovství.  

Ve druhé části si studenti rozdělení do dvou menších skupin v praxi střídavě vyzkoušeli nácvik prostorové orientace, chůze s bílou holí a průvodcovské techniky i práci s kompenzačními pomůckami – zvláštní pozornost věnovali výuce a psaní Braillova bodového písma; a prostřednictvím svých dotazů se mohli blíže seznámit s osobními zkušenostmi z každodenního života nevidomého člověka.


Obrázky